Bezpečnost potravin

Česká biopotravina roku 2004

Vydáno: 21. 7. 2004
Autor:

Dne 8.října 2004 v 19 hodin se koná v Praze soutěž o „Českou biopotravinu roku“ v oboru ekologického zemědělství. Odborná porota bude vybírat to nejlepší, co český trh s biopotravinami nabízí.

Česká biopotravina roku 2004
Oscar v oboru biopotravin

Již čtvrtým rokem je soutěž o „Českou biopotravinu roku“ oslavou toho nejlepšího v oboru biopotravin a ekologického zemědělství v České republice. Od čerstvého ovoce a zeleniny, přes maso, sýry a mléčné výrobky až po hotové potraviny – odborná porota bude vybírat to nejlepší, co český trh s biopotravinami nabízí. 
Soutěž o Českou biopotravinu roku je příležitostí prohloubit povědomí spotřebitelů o ekologickém zemědělství a výrobě biopotravin a podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském řetězci oboru biopotravin. Důležitým cílem soutěže je zvýšit popularitu biopotravin českého původu mezi spotřebiteli.                            
Účast v soutěži je prestižní záležitostí pro všechny subjekty působící v oboru, jelikož jim nabízí jedinečnou marketingovou příležitost, jak své výrobky zviditelnit.
Soutěž o Českou biopotravinu roku 2004 vyvrcholí slavnostním vyhlášením a předáním hlavní ceny – šeku na 20 000 Kč a práva užívat označení „Česká biopotravina roku 2004″ na vítězném výrobku – dne 8.října 2004 v 19 hodin v  Praze.
 
Způsob výběru
Pravidla soutěže postihují nejen kvalitu výrobku jako takového, ale i marketingovou strategii s prodejen produktu spojenou. Vývoj nových produktů klade na firmy velké nároky. Zatímco dříve stačilo, aby biopotraviny byly „zdravé“ a pokud možno co nejvíce „přírodní“, dnes, pokud chce firma získat širokou spotřebitelskou základnu, musí se zaměřit také na estetiku, chuť, pohodlnost a atraktivní marketingový koncept. Kritéria pro hodnocení výrobků byla tomuto trendu přizpůsobena a posuzují proto celkový koncept výrobku, od výběru ekologických surovin, výroby a zpracování, výhod pro zákazníky, chuť a obal výrobku, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. Rozhodujícím faktorem je celkový dojem a potenciál uplatnění výrobku na trhu.
Porota může kromě hlavní ceny doporučit další výrobky na udělení Čestného uznání. 

Hodnotící kriteria pro soutěž Česká biopotravina roku:
¨ Inovativnost – originalita, původ, regionalita,  inovativnost ve zpracování, v marketingové koncepci
¨ Výhody pro zákazníky – jak  biopotravina odpovídá zásadám  racionální výživy, pohodlnost, dostupnost v distribuční síti
¨ Sensorický test: chuť, vzhled, organoleptické vlastnosti
¨ Marketingový koncept: kompletní zpracování marketingového mixu, marketingová strategie, využití marketingových nástrojů
¨ Obal výrobku: grafické zpracování, srozumitelnost a kvalita uvedených informací, úplnost z hlediska zákonných povinností
¨ Použité suroviny a materiály, způsob výroby: technologická hlediska a kvalita zpracování, použitý obalový materiál, využití místních surovin.
Každá kategorie je hodnocena od 0 do 10 bodů. Výrobky, které obdrží v základním kole nejvíce bodů postupují do finálového kola, ve kterém bude vybrán absolutní vítěz.

Porota
Přihlášené výrobky jsou hodnoceny a vybírány porotou, složenou ze známých a zkušených zástupců marketingu, potravinářství, medií, spotřebitelských sdružení a zástupců vyhlašovatele a odborných garantů soutěže.
· Tomáš Růžička-Nadace partnerství, www.nadacepartnerstvi.cz
· Jiří Urban-PRO-BIO, Svaz ekologických zemědělců, www.pro-bio.cz
· Pavel Maurer, rmg:connect
· MUDr. Hana Šarapatková-lékařka
· Zástupce mediálního partnera-vydavatelství pana Sedláčka, www.agroweb.cz
· Zástupce mediálního partnera-vydavatelství časopisu Výběr, www.vybercz.cz

Informační podpora soutěže
Speciálně věnovaná web stránka soutěži na www.biopotravinaroku.cz. Na web stránce je možno dozvědět se vše o soutěži, jejich pravidlech, stáhnout nominační formulář, přihlásit se do soutěže, získat informace o mediálních partnerech a akcích, které soutěž budou doprovázet, veškeré informace potřebné pro novináře.

Mediální partneři
Mediálním partnerem soutěže je vydavatelství pana Sedláčka-týdeník Zemědělec, měsíčníky Farmář, Chovatel, a vydavatelství časopisu Výběr.
Mediální partneři zajistí zveřejnění inzerátů na soutěž: v týdeníku Zemědělec a na web serveru www.agroweb.cz, v měsíčníku Výběr a na www.vybercz.cz. O soutěži bude také informovat v redakční části svých periodik.

Vítězové z roku 2003:
Za rok 2003 získal ocenění „Česká  biopotravina roku“ výrobek: Soubor výrobků z kozího mléka – výrobce: Pavel Dobrovolný z Ratibořic u Jaroměřic nad Rokytnou
Čestné uznání:
Biopark, s.r.o
Zámecké Sady Chrámce u Mostu
Olma, a.s.

Letos nová kategorie
Letos poprvé bude také vyhlášena soutěž o Nejlepší bioprodejnu roku.
Bioprodejny a prodejny zdravé výživy budou mít možnost nominovat se do soutěže. Nominované prodejny budou následně vyzvány k poskytnutí podrobných informací, poté u nich bude provedena návštěva a následně odborná porota vybere tu nejlepší. Hodnotit se budou především tyto kritéria: šíře a hloubka bio sortimentu, vzdělávání a informování zaměstnanců a zákazníků, ochrana životního prostředí v provozu prodejny, spolupráce s místními bio výrobci a zemědělci, celkový vzhled prodejny a spokojenost zákazníků.

Sponzorem soutěže o Nejlepší bioprodejnu roku 2004 je holandská značka MolenAartje, výrobce bio sušenek, karobových pomazánek a dalšího zboží. Vítězná bioprodejna získá diplom, značnou mediální prezentaci a zdarma zboží značky MolenAartje v hodnotě 10 000 Kč a MolenAartje prodejní stojan na zboží.

Organizátor soutěže
Green marketing
Vinohradská 261
664 34 Moravské Knínice
tel.: 541 263 456
fax: 541 264 037
kontaktní osoba: Tom Václavík
Tom@greenmarketing.cz

Převzato od Pro-bio Šumperk