Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Certifikace kvality potravin v EU do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv

Certifikace kvality potravin v EU

Vydáno: 12.11.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Sborník prezentací z konference zaměřené na certifikaci kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci.
S ohledem na trvalé zdokonalování v oblasti jištění kvality a systémů certifikace požádal Evropský parlament Evropskou komisi, aby analyzovala možnost implementovat legislativní rámec Společenství pro ochranu takovýchto systémů do potravinového řetězce.
Aby se zajistilo, že se využijí nejlepší poznatky v této oblasti, byl spuštěn pilotní projekt, jehož výzkumnou část zajišťovalo JRC (Společné výzkumné centrum EU) a k analýzám JRC se v rámci projektu vyjadřovaly příslušné zainteresované subjekty. Více informací o pilotním projektu “Food Quality Schemes”.
 
Pro lepší pochopení možnosti certifikace v EU organizovala Evropská komise – GŘ zemědělství a rozvoj venkova ve dnech 5.–6. února 2007 v Bruselu konferenci, která se zaměřovala na systémy certifikace kvality potravin. Na konferenci byly prezentovány poznatky z pilotního projektu JRC a řada dalších. Program konference byl rozdělen do tří následujících bloků:
 
A: Zahajovací projevy
B: Workshopy
 
1. Ekonomika systémů kvality potravin
Cílem tohoto workshopu bylo určit, jak je přidaná hodnota v systému kvality potravin distribuována v celém řetězci dodávek potravin.
 
2. Systémy kvality potravin v EU
Tento workshop poskytoval přehled a některé analýzy systémů fungujících v EU.
 
3. Systémy kvality potravin v mezinárodním kontextu
Uvedený workshop vyšetřoval mezinárodní legislativní prostředí pro systémy kvality potravin a zaměřoval se na dopady, které systémy kvality potravin mohou mít na importy z třetích zemí.
 
4. Systémy kvality potravin zblízka
Tento workshop se zaměřoval na praktické záležitosti související se systémy kvality potravin a pokusil se identifikovat nejlepší praktiky na poli certifikace a kvality, “benchmarkingu” a vzájemného uznávání.
 
C: Závěrečná plenární část
Na závěrečné plenární části konference byly prezentovány výsledky, ke kterým se v rámci jednotlivých workshopů dospělo.
 
Workshop 1: The economics of Food Quality Schemes
Workshop 2: Food Quality Schemes in the EU
Workshop 3: Food Quality Schemes in the International Context
Workshop 4: Food Quality Schemes in close-up
 
Sborník prezentací z konference organizované pod názvem “Food Quality Certification – Adding Value to Farm Produce” je k dispozici zde.
 
Více informací o politice kvality zemědělských produktů v EU.
 
Zdroj: Evropská komise
 
Pozn.: Evropská komise uveřejnila dne 15.10.2008 tzv. Zelenou knihu o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti. K uvedené Zelené knize byl uveřejněn dotazník, prostřednictvím kterého se chce Komise dovědět, jak lze politiku kvality zemědělských produktů v EU zlepšit. Své názory zasílejte do 31.12.2008. Více informací k Zelené knize a dotazníku je zde.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021