Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Černá skvrnitost citrusů: posouzení nových důkazů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Černá skvrnitost citrusů: posouzení nových důkazů

Vydáno: 25.1.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA přezkoumal studii věnovanou výskytu houby Phyllosticta citricarpa v Evropě.

Odborníci na rostlinolékařství úřadu EFSA přezkoumali studii, která tvrdí, že patogen, zodpovědný za černou skvrnitost citrusů (citrus black spot, CBS), se vyskytuje v Evropě. Patogenní houba Phyllosticta citricarpa je v EU uváděna jako karanténní škodlivý organismus na rostlinách, popisovaná choroba však dosud nebyla na území EU zaznamenána. 

Autoři studie uvedli, že objevili tuto patogenní houbu v zahradách v Portugalsku, na Maltě a v Itálii, ale nenalezli žádný potvrzený případ nemoci černé skvrnitosti citrusů v těchto oblastech.  

Ačkoli autoři studie použili moderní molekulární techniky, Vědecký panel EFSA pro zdraví rostlin (Panel PLH) poukázal na řadu omezení a nesrovnalostí ve studii:

  • Z popsané metodiky není jasné, jak byly vybrány lokality odběru vzorků  a jakým způsobem odběry probíhaly.
  • Odběr vzorků byl nesourodý a nebyl statisticky podložen. 
  • Nebylo vysvětleno, jakým způsobem byl průzkum černé skvrnitosti citrusů prováděn. Bez řádně provedeného šetření této choroby nelze dojít k závěru, že P. citricarpa nezpůsobuje onemocnění černou skvrnitost citrusů.       
     

Po zveřejnění studie  prováděly národní organizace ochrany rostlin vlastní šetření,  která však závěry studie nepotvrdila. Odběr vzorků bude dále pokračovat.  


Příloha:
Evaluation of a paper by Guarnaccia et al. (2017) on the first report of Phyllosticta citricarpa in Europe                            


Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021