Bezpečnost potravin

Cereální vláknina snižuje riziko srdečních chorob u starších osob

Vydáno: 13. 5. 2003
Autor:

Konzumace cereální vlákniny může i u osob starších 65 let napomáhat snižování rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Tým výzkumných pracovníků z univerzity ve Washingtonu na základě nového výzkumu předpokládá, že starší lidé, kteří jedí více cereálních potravin, jsou mnohem méně náchylní ke vzniku srdečních onemocnění. U starších lidí, kteří v průběhu devíti let konzumovali převážně vlákninu z cereálních zdrojů, byla pravděpodobnost onemocnění kardiovaskulárními chorobami o 21 % nižší než u těch, kteří cereální vlákniny konzumovali minimum. Ze všech zdrojů vlákniny vykazoval nejvyšší protektivní účinky tmavý žitnopšeničný chléb a pumpernickel, zatímco u vlákniny z ovoce a zeleniny nebyl žádný významný efekt zaznamenán. Lidé starší 65 let jsou v mnoha vyspělých zemích nejrychleji rostoucí skupinou populace, s nejvyšší mírou nemocnosti, případů kardiovaskulárních chorob (CVD) a úmrtnosti a nejvyššími náklady na léčení. Vliv způsobu stravování na riziko CVD se u této skupiny populace ale již příliš nezdůrazňuje. Prováděný výzkum zahrnoval 3 588 žen a mužů ve věku 65 a více let, kteří v období 1989–1990 neměli indikované CVD. Běžná spotřeba vlákniny byla posuzována na základě dotazníků, obsahujících 99 položek opakovaně konzumovaných potravin za současného měření četnosti výskytu CVD. Po devíti letech bylo zaznamenáno 811 případů výskytu CVD. Po eliminování faktorů jako je věk, pohlaví, vzdělání, diabetes, kouření a denní fyzická aktivita bylo konstatováno, že konzumace cereální vlákniny je v inverzní závislosti s výskytem CVD, a to konkrétně tak, že riziko CVD bylo při nejvyšším příjmu vlákniny nižší o 21 % v porovnání s nejnižším příjmem vlákniny. Souvislost příjmu vlákniny z ovoce či zeleniny s výskytem CVD nebyla zjištěna. Při posuzování jednotlivých forem CVD samostatně byl nejvyšší příjem cereální vlákniny spojen s nižším rizikem mrtvice a ischemického mrtvičného záchvatu a trendem snižování rizika úmrtí na ischemickou chorobu srdeční. Výsledky studie podporují doporučované zvýšení spotřeby cereální potravní vlákniny pro populační skupiny nad 65 let.
Journal of the American Medical Association, 289, 2003, s. 1659–1666