Bezpečnost potravin

Centrum zdraví a životních podmínek

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Základním posláním centra je ochrana a podpora zdraví v těch oblastech lidské integrace s prostředím, které jsou ovlivnitelné jednáním a chováním. Z tohoto poslání se odvíjejí stěžejní zájmové okruhy – výživa, vnitřní prostředí, předměty běžného užívání a programy podpory zdraví a prevence nemocí. http://www.szu.cz/czzp/index.htm   Odkazy: http://www.szu.cz/czzp/aktual/index.htm  – článek na téma „Pitný režim“ http://www.szu.cz/czzp/projekty/index2.htm – […]

Základním posláním centra je ochrana a podpora zdraví v těch oblastech lidské integrace s prostředím, které jsou ovlivnitelné jednáním a chováním. Z tohoto poslání se odvíjejí stěžejní zájmové okruhy – výživa, vnitřní prostředí, předměty běžného užívání a programy podpory zdraví a prevence nemocí.

http://www.szu.cz/czzp/index.htm

 

Odkazy:

http://www.szu.cz/czzp/aktual/index.htm  – článek na téma „Pitný režim“

http://www.szu.cz/czzp/projekty/index2.htm – obsahuje materiály k národnímu programu zdraví s názvem „Prevence nádorových onemocnění v 21. století“.

http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=3823 – zahrnuje informace a odkazy týkající se projektu podpory zdraví „Škola podporující zdraví“

http://www.szu.cz/czzp/prevence/index.htm – podává informace o prevenci nádorových onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, závislostí, úrazů, metodách a postupech v poradnách podpory zdraví.

http://www.szu.cz/czzp/postupy/index.htm – je zde adresář a činnost poraden podpory zdraví, včetně podrobného přehledu metod a postupů používaných v těchto poradnách.

http://www.szu.cz/czzp/enhpa/enhpa.htm – informuje o činnosti ENPHA – Evropská síť organizací podpory zdraví  přispívá k efektivnímu zavádění nových zdravotních strategií EU v členských státech, EEA a kandidátských zemích, sleduje vývoj v oblasti zdraví v EU, analyzuje nástroje pro  hodnocení zdravotních dopadů činností ostatních oblastí působnosti EU a formuluje doporučení pro činnost EU zaměřenou na snižování zdravotních nerovností.