Bezpečnost potravin

Centrum pro hodnocení rizika z potravin

Vydáno: 16. 9. 2004
Autor:

Cílem Centra pro hodnocení rizika z potravin (The Food Safety Risk Analysis Clearinghouse) je shromažďovat a třídit informace, data a metodiky o hodnocení rizika získané ze soukromého sektoru, obchodních asociací, federálních a státních agentur a mezinárodních zdrojů. Hlavním produktem Centra je databáze těchto informačních zdrojů přístupná on-line.

Činnost amerického centra pro analýzu rizika z potravin (The Food Safety Risk Analysis Clearinghouse) je zajišťováno Společným ústavem pro bezpečnost potravin a aplikované výživy (Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition -JIFSAN), který je výsledkem spolupráce mezi University of Maryland (UM) a Úřadem pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration (FDA). Středisko třídí dostupné informace o analýze rizika především z oblasti výzkumu v soukromém i státním sektoru, asistuje při koordinaci výzkumných aktivit, na základě analýzy nedostatků definuje témata pro další výzkum, pomáhá při vývoji strategií pro zajišťování analýzy rizika. V první fázi byla pozornost zaměřena na patogenní mikroorganismy a jejich toxiny, v dalších fázích byl projekt rozšířen o sledování rizik spojených s chemickými látkami a toxiny. Bylo také založeno Konsorcium pro hodnocení rizik (Risk Assessment Consorcium RAC), které sdružuje všechny státní instituce podílející se na zajišťování bezpečnosti potravin v USA. Posláním konsorcia je koordinace aktivit zúčastněných institucí s cílem omezení duplicit činností.

Hlavním výstupem Centra je databáze informačních zdrojů přístupných na internetu publikovaná ve formě web archivu s jednotnou strukturou záznamů: název s přímým odkazem na informační zdroj, URL adresa materiálu, název instituce odpovědné za publikování informačního zdroje, stručný souhrn, definování typu dokumentu (např. zpráva, databáze, www stránka), datum publikace (pokud je známo). Záznamy jsou utříděny do několika sekcí: analýza rizika, výživa a označování potravin, nebezpečí, komodity, informace pro spotřebitele, informace o metodikách a postupech pro výzkumná pracoviště, instituce, databáze, typy informačních zdrojů, Konsorcium pro hodnocení rizika. Zvláštní sekce Hot Topics zpřístupňuje informace o aktuálních tématech (např. akrylamid, GM-potraviny, BSE, databáze výzkumných pracovníků, snižování hmotnosti aj.). V databázi lze vyhledávat v režimu jednoduchého i rozšířeného vyhledávání, podle abecedně řazených klíčových slov nebo podrobné mapy stránek.

http://www.foodriskclearinghouse.umd.edu/index.htm

http://www.foodrisk.org