Bezpečnost potravin

Celozrnné potraviny ve zdraví a nemoci

Vydáno: 25. 10. 2002
Autor:

AACC, nová publikace, cereální věda a technologie, nutriční hodnota cereálií, celozrnné potraviny, požadavky spotřebitelů, legislativní otázky, zdravotní účinky, vývoj a výzkum v cereální oblasti

Americká asociace cereálních chemiků (AACC) vydává novou knihu autorů L. Marquarta, J.L. Slavinové a G. Fulchera, nazvanou Celozrnné potraviny ve zdraví a nemoci (382 str., 64 tab., 139,- USD). Publikace zahrnuje maximum poznatků o celozrnném cereálním materiálu, včetně nejnovějších informací o pozitivních účincích a preventivním působení konzumace celozrnných potravin na zdraví, postojích a názorech spotřebitelů na celozrnné potraviny, atd. Jedná se o první knihu svého druhu, která poskytuje komplexní přehled o současné cereální vědě a technologii, příslušných legislativních otázkách, nutriční hodnotě cereálií, zdravotních přínosech a spotřebitelských stanoviscích. Přesnější představu mohou navodit názvy jednotlivých kapitol: Celé pšeničné zrno a celozrnná mouka z historického pohledu, Struktura celého zrna  z hlediska nutricionistů a technologů, Frakcionace pšenice a ječmene, Oves a celozrnné ovesné produkty,  Přehled celozrnných pšeničných výrobků, Výroba a jakost celozrnných pšeničných těstovin,  Sacharidy ve stravě, celozrnné produkty a riziko cukrovky 2. typu,  Spotřeba celozrnných potravin a riziko koronárních chorob,  Cereální potraviny, vláknina a prevence rakoviny, Spotřeba cereálních výrobků a regulace tělesné hmotnosti, Mikronutrienty v cereáliích, Celozrnné potraviny, fytoestrogeny a zdraví, Vliv cereálií na glukózu a inzulinovou odezvu,  Celá zrna, potravní vláknina a rezistentní škrob, Zdravotní tvrzení týkající se celozrnných potravin: vědecké důkazy, modernizace tvorby zákonů FDA,  Spotřebitel a celozrnné potraviny, Směry vývoje a výzkumu v oblasti celozrnných materiálů a zdraví pro příštích deset let.
Cereal Chemistry, 79, 2002, č. 5, s. 749