Bezpečnost potravin

Celosvětově použitelná americká norma pro audity u dodavatelů

Vydáno: 9. 2. 2006
Autor:

Americká Food Product Association vypracovala normu FPA-SAFE pro provádění auditů u dodavatelů potravinářských firem. Výsledky auditů z celého světa budou pro potravinářské firmy k dispozici na internetu.

Stále sílí požadavek na celosvětově jednotnou normu sloužící zajištění kvality potravin. Americká Food Product Association (FPA)  zastupující americké výrobce potravin vypracovala normu FPA-SAFE (Supplier Audits for Food Excellence). Jedná se o dobrovolný, na výrobních podnicích nezávislý způsob auditu dodavatelů, který má mít zvýšenou účinnost a transparentnost. Norma neuvádí seznam požadavků, ale umožňuje pružné audity v závislosti na druhu firmy. Zprávy o auditech jsou na internetu přístupné výrobcům potravin, kteří na základě toho mohou vybírat dodavatele (www.fpa-safe.org). Mohou tak být celosvětově využívány. Auditovaný podnik může ke zveřejněné zprávě přidat další informace, které mohou být pro jeho zákazníky zajímavé.

Auditoři musí absolvovat 3,5denní školení zakončené zkouškou, musí mít odborné vzdělání pro příslušné odvětví a zkušenosti s certifikací. V současné době existuje 211 schválených auditorů, a to na všech kontinentech. Po ukončení školení v Berlíně v listopadu 2005 jsou schváleni auditoři používající vedle angličtiny některý z 12 dalších jazyků.

Celosvětově bylo v r. 2005 provedeno 900 auditů – např. v Belgii, Dánsku, Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Španělsku, Turecku a Velké Británii. Pro nadnárodní koncerny jako Kraft Foods a Wrigleys je rozhodující, aby auditoři ovládali slovem i písmem jazyk prověřovaných dodavatelů. Po ukončení probíhajícího školení evropských auditorů hodlá Kraft iniciovat provedení auditů svých dodavatelů v celé Evropě.

Další informace na www.dnv.fpa-safe.info .

Dtsch. Milchwirtschaft, 57, 2006, č. 2, s. 68-69