Bezpečnost potravin

CEFood: 4. středoevropský kongres o potravinách

Vydáno: 18. 1. 2008
Autor:

Uskuteční ve v letovisku Cavtat (Chorvatsko) ve dnech 15.–17. května 2008.

Ve dnech 15.–17. května 2008 se uskuteční v letovisku Cavtat (Chorvatsko) 4. středoevropský kongres o potravinách a 6. chorvatský kongres potravinářských technologů, biotechnologů a výživářů. Kongres proběhne v devíti sekcích a sice:
Sekce 1: Potravinářská technika
Sekce 2: Výroba potravin a chlazení potravin
Sekce 3: Potraviny a zdraví
Sekce 4: Potraviny a spotřebitel
Sekce 5: Kvalita a bezpečnost potravin
Sekce 6: Moderní metody v analýze potravin
Sekce 7: Potravinářská biotechnologie
Sekce 8: Udržitelná výroba potravin, management potravinového řetězce, komunikace, školení a technologický transfer
Sekce 9: Bioaktivní složky v potravinách
Vedle přednášek se bude v rámci jednotlivých sekcí diskutovat nad postery.
Je k dispozici harmonogram akce, program přednášek a posterů pro jednotlivé sekce (příloha).
 
 
Food Control 19, 2008, č. 2, s.2