Bezpečnost potravin

CE: Konkurenční vyloučení patogenů u drůbeže

Vydáno: 18. 5. 2005
Autor:

Je uveden přehled komerčních výrobků CE a jejich účinky. Jsou shrnuty výsledky 30 let probíhajícího výzkumu v oblasti aplikace konkurenčních mikroorganizmů k zamezení kolonizace patogenů ve střevech drůbeže.

CE (competitive exclusion) je postup, který zamezuje aplikací konkurenčních mikroorganizmů kolonizaci střevního traktu drůbeže patogenními mikroorganizmy.

Rantala v roce 1974 prvně ukázal, že ochrany drůbeže před patogeny lze dosáhnout aplikací živých anaerobních bakterií. Dosud je známo málo o vlastním mechanizmu působení konkurenčních mikroorganizmů. Řada vědců poukazuje na význam těkavých mastných kyselin jako součásti mechanizmu CE.

 

V současné době jsou na trhu již některé přípravky CE. Jsou to např.:

* AviFree

* Aviguard

* Broilact

* MSC

* Preempt (nebo CF-3, v Japonsku DeLoach 29)

 

Základem všech uvedených přípravků jsou směsné kultury získané z obsahu nebo stěny cekální části střev kura domácího. Jako CE se prodává rovněž kultura Lactobacillus reuterii.

 

AviFree

Jde o nerafinovanou směsnou kulturu celého obsahu cekální části střev dospělých kuřat (adult chicken). Přípravek, který vyvinula firma Alltech Ltd., byl uveden na trh v roce 1996. Uvádí se, že je mírně účinný vůči Salmonella typhimurium 29E, prověřoval se i z hlediska kolonizace S. kedougou. Studie z roku 2003 neprokázala statisticky významnou ochranu kuřat.

 

Aviguard

Jde o lyofilizovanou směsnou kulturu vyvinutou firmou Life-Care Products Ltd. Přípravek nyní prodává firma Bayer AG. Na trhu je od roku 1993. Avigard je kultura cekálního obsahu od dospělých SPF kuřat. Chrání před S. enteritidis, S. typhimurium, S. kedougou. Přípravek byl úspěšně aplikován po terapeutické dávce antibiotik k regeneraci střevní mikroflóry a k zamezení reinfekce způsobené salmonelou. Chrání rovněž před patogenním mikroorganizmem Escherichia coli. Další informace o Aviguard.

 

Příloha 1 : Aviguard_brožura [pdf ; 1001828 bytů]

Příloha 2 : Aviguard_aplikace [pdf ; 1441267 bytů]
Příloha 3 : Aviguard_bezpečnost [pdf ; 60299 bytů]

 

Broilact

Jde o první komerční CE výrobek. Vyvinula ho firma Orion Corporation ve Finsku. Ve Finsku a Švédsku se používá od roku 1987. Od roku 1994 se prodává jako lyofilizovaná přípravek. Jde o směsnou kulturu vysoce selektivních mikroorganizmů z cekálního obsahu a stěn jednoho druhu slepice. Je účinný vůči S. enteritidis PT4, S. typhimurium, Campylobacter spp., E. coli, C. perfringens, Salmonella. Další informace o Broilact.

 

MSC

CE výrobek označený jako MSC (mucosal starter culture) je identický s MCE (mucosal competitive exclusion). Byl vyvinut v roce 1995. Vyrábí ho firma Continental Grain Co. Je účinný vůči Salmonella, Campylobacter, S. kedougou, C. perfringens. Další informace o MSC.

 

Preempt

Přípravek Preempt (jeho komerční verze je CF-3, v Japonsku DeLoach) byl vyvinut v roce 1995. Preempt je účinný vůči kolonizaci mikroorganizmu Salmonella a významně snižuje kolonizaci Listeria monocytogenes. Další informace o Preempt.

 

Lactobacillus reuteri

Ochranný účinek L. reuteri vyráběný Biogaia Biologics AB je založen na schopnosti tohoto mikroorganizmu produkovat reuterin, širokospektrální antibiotikum. K dispozici je jen málo informací o použití tohoto organizmu u drůbeže a o jeho účincích zamezovat kolonizaci střev enteropatogeny.

 

Přehledový článek shrnující 30 let výzkumu v oblasti CE u drůbeže je publikován v časopise Food Control 16, 2005, č. 8, s. 657–667. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI.