Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Cascara – lze ji uvádět na trh jako potravinu? do kategorie

Aktuality > Aktuality
Potraviny nového typu

Cascara – lze ji uvádět na trh jako potravinu?

Vydáno: 4.4.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře" a postupu pro její legální uvedení na trh.


Foto: Shutterstock

Káva je velmi oblíbenou potravinou a je konzumována celosvětově. Použití zpracovaných zrn (semen) plodů kávovníku Coffea sp. je při výrobě potravin zcela běžné. U tzv. „cascary“, tedy sušených kávových plodů (třešní), z nichž je oddělené zrno, je tomu však jinak.

V tuto chvíli nejsou dostupné informace o tom, že by cascara byla konzumována v Evropské unii před 15. 5. 1997. Jinak řečeno, nikdo doposud neprokázal tzv. „historii konzumace ve významné míře“. Cascara proto splňuje definici nové potraviny ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a byla zařazena do Katalogu nových potravin, dostupného na webu Evropské komise (EK): http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/
catalogue/search/public/index.cfm
.

V položce Coffea sp. je výslovně uvedeno, že sušené plody/bobule (berries) Coffea sp. jsou považovány za novou potravinu („is novel“). Tento Katalog je přehledem potravin nebo složek potravin, u nichž došlo v rámci pracovní skupiny EK pro nové potraviny mezi členskými státy k dohodě, zda jsou „novými“ nebo ne. Katalog není právně závazný, ale status potraviny v něm uvedený je dobrým vodítkem pro další rozhodování.

Novou potravinou je velmi zjednodušeně potravina nebo složka potravin, která nebyla tradičně konzumována v EU před 15. 5. 1997 (což je datum, kdy vstoupilo v platnost předchozí nařízení o nových potravinách – nařízení (ES) č. 258/1997). Právě proto, že tyto potraviny nebyly součástí jídelníčku, není jasné, zda jsou pro spotřebitele bezpečné. Autorizační proces, jehož součástí je i hodnocení rizika, se provádí právě proto, aby se důkladně prověřilo, že je autorizovaný produkt pro všechny spotřebitele bezpečný, včetně alergiků, malých dětí, těhotných nebo kojících žen. Tyto a další aspekty musí být posouzeny na základě dokumentace předložené k posouzení EK, případně Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Skutečnost, že se v případě cascary jedná o novou potravinu, byla akceptována všemi členskými státy EU. Proto byla již v loňském roce podána žádost o její povolení – a to rakouskou společností Panama Varietals GmbH, c/o Joel Jelderks, Fuchsgasse 2, 4614 Marchtrenk, avšak ještě podle předchozího nařízení (ES) č. 258/1997 . Bohužel celý autorizační proces nebyl dokončen do 1. 1. 2018, kdy začalo platit nařízení (EU) 2015/2283 a tato žádost musí být projednána znovu podle nařízení nového. V praxi to také znamená, že žadatel musí podat žádost znovu, elektronicky. Což se zatím bohužel nestalo. Cascara proto nesmí být uváděna na trh jako potravina.

 

Jak postupovat pro legální uvedení cascary na trh?

Pokud provozovatel potravinářského podniku nechce čekat, jestli Panama Varietals GmbH splní požadavky nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a podá žádost znovu elektronicky, musí podat vlastní žádost o autorizaci nové potraviny, případně notifikaci tradiční potraviny ze třetí země.

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2469 a specifikována v dokumentu EFSA se podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 10 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou dokumentaci posoudí a v případě, že by daná potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, je o hodnocení požádán EFSA. Pokud nová potravina projde úspěšně autorizačním procesem, je zapsána na Seznam Unie a může být legálně uvedena na trh EU.  

Obdobný proces je i v případě notifikace tradiční potraviny ze třetí země.

Pokud má žadatel informace, že cascara byla na trhu před 15. 5. 1997, může je předložit k posouzení Ministerstvu zemědělství. Dokumentace je pak posouzena dle schématu vytvořeného EK. V případě, že bude průkazná, nebude se jednat o novou potravinu a požadavky nařízení (EU) 2015/2283 se na uvedení cascary na trh vztahovat nebudou.

Veškeré informace o uvádění potravin nového typu a notifikace tradiční potraviny ze třetí země na trh naleznete na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz.


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021