Bezpečnost potravin

Calsporin®: aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 8. 2. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k bezpečnosti přípravku na bázi Bacillus subtilis určeného pro výkrm selat.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–FEEDAP) posuzoval bezpečnost (nezávadnost) a účinnost přípravku Calsporin® založeného na jediném kmeni Bacillus subtilis a to pro výkrm selat při navrhovaném použití 3 x 108 KTJ/kg komplexního krmiva. Žádost podala společnost Calpis Co Ltd (Francie).
Uvedené aditivum je v současné době schváleno pro použití pro výkrm kuřat. Identita aktivní složky již byla stanovena v této aplikaci. B. subtilis patří k bakteriálním species, jejichž bezpečnost lze posuzovat použitím QPS (kvalifikované presumce bezpečnosti). Uvedený kmen je citlivý k antibiotikům, z dřívějška byly poskytnuty důkazy o tom, že nemá toxigenní potenciál.
EFSA–FEEDAP došel k závěru, že Calsporin® lze používat pro zamýšlené účely, tj. výkrm selat v navrhovaném dávkování. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA