Bezpečnost potravin

Čaj jako prevence zubního kazu

Vydáno: 26. 11. 2003
Autor:

Zelený i černý čaj obsahují fluoridy i polyfenoly, které vykazují preventivní účinek před zubním kazem. Vzhledem k rozdílnému mechanismu účinku se obě skupiny látek navzájem doplňují.

Fluoridy přispívají k zachování tvrdosti zubů, polyfenoly brzdí štěpení škrobů v ústech. Pravidelná konzumace čaje přispívá ke zlepšení zdraví zubů.
Složky stravy bohaté na škroby jsou štěpeny amylázou obsaženou ve slinách, přičemž vznikají nízkomolekulární látky sloužící jako substrát různým bakteriím ze zubního plaku (k obzvlášť aktivním patří Streptococcus mutans). Bakterie z nich vytvářejí organické kyseliny, které snižují pH a důsledkem je poškozování zubní skloviny a vyplavení minerálních látek (demineralizace zubů). Současně nedochází k remineralizaci, takže vznikají kazy, které již nejsou léčitelné.
Vedle čistění zubů je důležitým krokem v prevenci dostatečný přívod fluoridů. Optimální denní příjem je 1 až 4 mg. Protože jen málokteré potraviny poskytují dostatečné množství fluoridů, provádí se v mnoha zemích obohacování vody.
Velmi dobrými zdroji fluoridů jsou zelený i černý čaj (1 l výluhu obsahuje 2 až 3 mg fluoridů). Maximální obsah fluoridů v čaji se dosáhne po asi 6 minutách vyluhování. Pravidelní konzumenti čaje proto mají přísun fluoridů dostatečný.
Již asi 50 let je z epidemiologických studií známo, že existuje souvislost mezi vysokou amylázovou aktivitou a zubním kazem. A právě na tomto místě se může projevit účinek polyfenolů z čaje. Pokusy in-vivo i in-vitro jasně prokázaly, že polyfenoly brzdí štěpení škrobů ze zbytků stravy ulpělé na zubech tím, že inaktivují přítomnou amylázu. Pokusy in-vitro ukázaly na rozdíly v účinku různých druhů čaje. Černý čaj inhibuje amylázu ze slin z 81 až 91 % (souvisí to s vysokomolekulárními polyfenoly – taniny), zelený z 20 až 26 % (katechiny).
Ernährungs-Umschau, 50, 2003, č. 10, s. 413