Bezpečnost potravin

BSE se nebojíme

Vydáno: 11. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.11.2008.

Opravdu se ukazuje, že nemoc šílených krav, neboli bovinní spongiformní encefalopatie, BSE, bude zanedlouho minulostí. V prosinci to bude rok, kdy u nás byl diagnostikován poslední případ.
 
Od počátku roku 2001 dosud bylo vyšetřeno 1 338 834 kusů skotu, přičemž pozitivních bylo 28 kusů. Samozřejmě nelze vyloučit, že by se další případ nemohl objevit, je to ale díky přísným veterinárním opatřením, která byla v uplynulých letech podniknuta, málo pravděpodobné. Obdobná situace je i v ostatních členských zemích EU.
 
Z těchto důvodů Evropská komise také uvažuje o zmírnění pravidel pro testování skotu na BSE. Dosud se musí vyšetřovat všechen zdravý jatečný skot, který je starší než 30 měsíců a nutně poražené kusy starší než 24 měsíců. Podle návrhu Evropské komise by se za splnění určitých podmínek mohl věk testovaných zvýšit v obou případech na 48 měsíců.
 
Základní podmínkou, aby se věk testovaných mohl zvýšit, je například úplný zákaz zkrmování masokostních mouček pro hospodářská zvířata po dobu nejméně šesti let, ucelené testování na BSE nejméně po stejnou dobu, systém pro sledování a identifikaci zvířat funkční opět nejméně šest let a příznivá situace ve výskytu BSE v dotyčném členském státě.
 
Zákaz zkrmování masokostních mouček se v naší legislativě objevil až v 2003, proto budeme moci požádat Evropskou komisi o přehodnocení monitoringu BSE až v roce 2009, kdy uplyne zmíněná šestiletá lhůta. Po této naší žádosti Komise vyšle kontrolní misi, která na místě prověří, zda námi uváděné údaje odpovídají skutečnosti, a pokud tomu tak bude, nebude nic bránit tomu, aby došlo ke změně.
 
Státní veterinární správa ČR předpokládá, že by se věková hranice pro vyšetřování skotu na BSE u nás mohla zvýšit již od roku 2010. To bude dobrá zpráva především pro chovatele, neboť to pro ně bude znamenat významné snížení nákladů.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR