Bezpečnost potravin

Britský plán snižování kontaminace drůbeže kampylobakterem

Vydáno: 28. 8. 2005
Autor:

FSA zpracovává plán na snížení počtu drůbeže produkované v Británii vykazující pozitivní testy na kontaminaci kampylobakterem na polovinu, a to do roku 2010.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) společně s drůbežářským průmyslem zpracovávají plán na snížení počtu drůbeže produkované v Británii, vykazující pozitivní testy na kontaminaci kampylobakterem na polovinu, a to do roku 2010. Prvním krokem tohoto plánu je stanovení výchozího stavu kontaminované drůbeže, ke kterému by se úspěšnost provedených opatření vztahovala. Výsledky studie prováděné FSA v roce 2001 naznačují, že množství drůbeže kontaminované kampylobakterem se v Británii pohybuje mezi 42 až 76 %  Údaje z dalších zdrojů potvrzují procento kontaminované drůbeže spíše v horní hranici uváděných hodnot. Proto byla za základ zvolena hodnota 70% kontaminace a k návrhu této hodnoty byla FSA otevřena dvanáctitýdenní konzultace. Více informací na adrese 

http://foodsafetytoday.conm