Bezpečnost potravin

Britská strategie výzkumu TSE

Vydáno: 15. 9. 2004
Autor:

Ve Velké Británii byl zveřejněn návrh strategie pro výzkum humánních a animálních zdravotních aspektů TSE pro období 2004-2007.

Britské vládní organizace (Biotechnology and Biological Sciences Research Council /BBSRC/, Department for Environment, Food and Rural Affairs /Defra/, Department of Health /DH/, Food Standards Agency /FSA/, Medical Research Council /MRC/) podporující výzkum transmisivních spongiformních encepfalopatií (TSE) zveřejnily návrh strategie pro výzkum humánních a animálních zdravotních aspektů TSE pro období 2004-2007. Ve zprávě jsou zdůrazněny hlavní nevyjasněnosti z vědeckého hlediska, týkající se TSE a naznačeny další směry výzkumných aktivit v těchto oblastech. Dále je zde stanovena řada krátkodobých úkolů, z nichž některé jsou zvláště důležité pro potravinářský průmysl. Za prioritní je kupříkladu považován předklinický diagnostický test pro lidi a zvířata, dalšími výzkumnými prioritami jsou metody monitorování rizika TSE pro potraviny a krmiva, monitorování postupů používaných na jatkách a možnosti nákazy BSE u ovcí. Připomínky k návrhu jsou vítány a více informací možno získat na adrese:  

http://www.foodsafetytoday.com