Bezpečnost potravin

Britská inspekční a certifikační společnost EFSIS

Vydáno: 7. 10. 2002
Autor:

servis v celém potravinovém řetězci, činnost podle normy BRC, zabezpečení jakosti, systém HACCP

Jednou z významných světových inspekčních a certifikačních společností je britská EFSIS (European Food Safety Service), která je akreditována podle norem EN 45004, EN 45011 a EN 45012 k poskytování širokého spektra služeb především v potravinářském obchodu, ve výrobě potravin i obalů, v zemědělství i ve společném stravování. Postupuje podle normy BRC (British Retail Consortium) původně vypracované pro inspekce dodavatelů britského maloobchodu. Veškeré požadavky této normy jsou obsaženy v tzv. EFSIS-standardu sestávajícího z 36 částí, z nichž každá obsahuje podmínky, které musí určitý kontrolovaný úsek splňovat. Je uvedeno, jak musí vypadat „politika jakosti“, „příručka jakosti“, hygiena a pořádek v závodě, likvidace obalů, osobní hygiena, systém HACCP, vyřizování reklamací a další (celkem 36 úseků). Informace o službách poskytovaných společností EFSIS lze získat na adrese www.efsis.cz
Kvalita potravin, 2, 2002, č. 3, s. 8–9