Bezpečnost potravin

Britové našli v pitné vodě lék na depresi

Vydáno: 17. 8. 2004
Autor:

Agentura pro životní prostředí (EA) potvrdila, že Prozac se nachází i v řekách a spodních vodách, které se využívají jako zásobárna pitné vody pro obyvatele. Zástupci vládní Agentury se již několikrát setkali s představiteli farmaceutického průmyslu a diskutovali o tom, jaké to může znamenat důsledky pro ekosystém a pro zdraví obyvatelstva. ŽP

Možná to některé obyvatele potěší, ale ochránci životního prostředí jsou hluboce znepokojeni. Prozac, lék, který se užívá jako antidepresivum, byl prokázán ve veřejné vodovodní síti ve Velké Británii.
Ochránci volají po okamžitém prošetření a odhalení viníka, který zodpovídá za „skryté a masové podávání medikamentů“. Britská Agentura pro životní prostředí (EA) potvrdila, že Prozac se nachází i v řekách a spodních vodách, které se využívají jako zásobárna pitné vody pro obyvatele. Zástupci vládní Agentury se již několikrát setkali s představiteli farmaceutického průmyslu a diskutovali o tom, jaké to může znamenat důsledky pro ekosystém a pro zdraví obyvatelstva.
Výsledky šetření se obrátily proti praktickým lékařům, kteří ve Velké Británii rádi předepisují lék Prozac. V období po roce 2001 celkový počet předepsaných antidepresiv v celé zemi vzrostl z původních 9 milionů na 24 milionů za rok. Podle zprávy Agentury pro životní prostředí může být lék potenciálně škodlivý ve spodních vodách a o látce jako takové se hovoří jako o „možném riziku“. Jenže přesné množství léku v zásobárnách pitné vody zůstává neznámé. Vládní Inspektorát pitné vody (DWI) se domnívá, že Prozac se nachází ve spodních vrstvách vody, takže pravděpodobnost rizika pro zdraví lidí je velmi malá. Navíc je podle DWI látka jen ve velmi malé koncentraci.
Tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Norman Baker prohlásil, že vláda se tímto velmi závažným problém bude zabývat. Dodal, že lidé by si měli rozmyslet, zda neberou podobné léky nadbytečně. „Vypadá to jako případ tajného podávání velkého množství medikamentů nic netušícím obyvatelům. Je opravdu zvláštní, že se neprovádí monitoring pitné vody na Prozac a podobná farmaka,“ dodal Baker.
Podle odborníků se lék dostal do podzemních zásobáren pitné vody ze špatně ošetřené odpadní vody. Podle některých expertů může Prozac ovlivňovat reprodukční schopnosti. Evropské studie poukazují na fakt, že stále narůstající množství chemických látek z farmaceutických produktů v okolním prostředí nemůže zůstat bez vlivu na člověka i na živou přírodu.
Hugo Charvát (EcoMonitor)

http://www.ekolist.cz
EkoList, 16. 8. 2004