Bezpečnost potravin

Brazílie ještě nemůže dovážet vepřové maso do EU

Vydáno: 16. 8. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Inspekce FVO odhalila v Brazílii celou řadu nedostatků, které zatím znemožňují vývoz vepřového masa do Evropské unie.

Brazílie musí vyvinout ještě další úsilí, aby zajistila dostatečnou zpětnou dohledatelnost růstových stimulátorů, než by mohla vážně uvažovat o vývozu vepřového masa do zemí Evropské unie. Jak vyplynulo z aktuální zprávy Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO). Zpráva shrnula výsledky inspekční cesty, kterou experti FVO uskutečnili v únoru a březnu letošního roku.
V Brazílii je povoleno a obvykle také ve výkrmu prasat využíváno přimíchávání hormonu ractopaminu (hormon podporující růst libové svaloviny) do krmiv. Ractopamin je lék z kategorie “beta-agonistů”, jejichž používání je v chovu hospodářských zvířat v Evropské unii zakázáno. Aby mohli Jihoameričané vepřové maso do EU dovážet, budou muset striktně oddělit produkci vepřového masa „s“ ractopaminem a „bez“ ractopaminu a ve spolkovém státě Santa Catarina (jižní region Brazílie) vybudovat modelovou produkci vepřového masa. Zemědělské podniky, které se budou chtít na vývozu vepřového masa do EU spolupodílet, budou muset garantovat, že zvířata, z nichž budou pro EU vyráběny určité produkty, nikdy nebyla krmena krmivy obsahujícími růstové stimulátory.  
Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise proto nyní znovu utlumil očekávání Brazilců na rychlé otevření trhu Evropské unie, poté co zjistil závady již v roce 2009. Podle názoru veterinárních expertů EU je systém výroby vepřového masa prostého ractopaminu stále ještě v počáteční fázi svého vývoje. Příslušné úřady v Brazílii v současné době nejsou schopné prokázat, že by přijatá koncepce mohla skutečně garantovat produkci prasat prostých ractopaminu. Podle dostupných informací však Brazílie začala okamžitě po odhalení nedostatků pracovat na jejich odstranění. (AgE)

Brasilien noch nicht reif für den Schweinefleischexport in die EU
[2011-08-15], www.topagrar.com