Bezpečnost potravin

BRAFO: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6. 9. 2007
Autor: pospisilova

Projekt se zaměřuje na vytvoření rámce pro analýzu rizika a prospěchu z potravin a složek potravin.

BRAFO je výzkumný projekt EU typu specifické podpůrné akce řešený za podpory Evropské komise v 6. rámcovém programu V & V v EU. Projekt se zaměřuje na zkoumání postupu zjišťování rizika a prospěchu z potravin. Cílem projektu je vytvořit rámec, který umožní kvantitativní porovnání zdravotních rizik a výhod (RBA, risk-benefit analysis) pro člověka z potravin a složek potravin a to na základě běžné škály měření.

Projekt BRAFO navazuje na projekty FUFOSE, PASSCLAIM a FOSIE, přičemž výstup z projektu FOSIE je rámec pro posuzování rizika z chemických látek v potravinách, FUFOSE a PASSCLAIM se specificky zaměřovaly na posuzování prospěchu.
Projekt BRAFO byl spuštěn 1. září 2007 a poběží do 31. srpna 2010 (36 měsíců). Projektu se účastní 55 partnerů z řady zemí, koordinátorem je ILSI Europe. Řešení projektu bude probíhat v osmi pracovních skupinách, výsledky budou ověřeny na případových studiích. Více informací o projektu je k dispozici v informačním letáku (viz příloha).
 
Příloha: BRAFO – informační leták (pdf, 465 kB)