Bezpečnost potravin

Boj proti salmonelám v Německu

Vydáno: 15. 6. 2005
Autor:

Právní úprava boje proti salmonelám v Německu předchází právní úpravě této problematiky v rámci celé EU.

Protože se na konferenci německého ministerstva zemědělství, která se konala v březnu letošního roku, představitelé vyslovili pro přednostní podporu boje proti salmonelám v chovu prasat, byl k datu 20. 4. vypracován a předložen návrh příslušné zákonné úpravy. Hlavním impulzem byla detekce dosud neznámého kmene salmonely v jedné vestfálské výkrmně prasat.      
Návrh směrnice neobsahuje pouze předpisy pro dohled, ale také konkrétní opatření v rámci boje se salmonelami, resp. k minimalizování rizika možného přenosu infekce. Na úrovni Evropské unie budou předpisy upravující tuto problematiku (závazné pro prasata ve výkrmu) v platnosti od poloviny roku 2010. Jedná se především o následující úkoly:

  • Všechny podniky s vyšší roční produkcí než 50 poražených prasat budou povinny nechat vyšetřit status protilátek proti salmonelám na bázi krevního séra nebo ze vzorků masa.
  • K tomu je předem určen progresivní sled kontrolních vzorků: minimálně 45 vzorků v případě nejmenších výrobních jednotek, 60 vzorků u podniků s roční kapacitou vyšší než 200 jatečných prasat. V případě podniků aplikujících systém jednorázového naskladnění a vyskladnění (turnusový zástav zvířat) se odebírá stejný počet vzorků z každého turnusu.
  • Status třídy (0, I, II nebo III) bude stanoven jeden rok po uvedení zákonného předpisu v platnost a poté čtvrtletně jako pohyblivý roční průměr podle podílu pozitivního nálezu (0 %; 0 až 20 %; 20 až 40 %; více než 40 %).
  • Jatečná prasata z podniků bez příslušného statusu jsou automaticky zařazena do kategorie III.
  • Kromě toho je nařízeno provést označení zvířat statusem třídy 0 až III pomocí razítka 24 hodin před jejich dodáním na jatka a zároveň je třeba oznámit tuto skutečnost jateckému provozu. Také je třeba dbát na čištění a dezinfekci všech zařízení.
  • Podniky, které obdrží status třídy III jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům. Kromě toho je podnikům III. kategorie předepsána povinnost vyšetřit zdroj kontaminace na základě provedených bakteriologických vyšetření.

Je třeba zohlednit skutečnost, že salmonely tvoří přirozenou součást našeho životního prostředí, a proto není možné zavést tzv. „nulové riziko“. V této souvislosti je nutné, aby byla na všech účastnických stupních – až po kuchyni spotřebitelů –  přísně dodržována elementární pravidla hygieny potravin.

SUS, 2005, č. 3, s. 4