Bezpečnost potravin

Biopotraviny a jejich produkce

Vydáno: 20. 7. 2005
Autor:

Druhý seminář organizovaný Evropskou komisí zaměřený na výzkum biopotravin a jejich produkci v EU. Jak zlepšit spolupráci mezi národy.

První seminář na toto téma se konal v září 2002. Druhý seminář se uskutečnil 26. listopadu 2004 v Bruselu. Pořadatelem byla Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum. Semináře se zúčastnili zástupci států z celé Evropy. Za Českou republiku se semináře zúčastnila ing. Naďa Koníčková z Technologického centra AVČR. Cílem semináře bylo zlepšit spolupráci mezi národy. V příloze 1 je uveden program semináře, v příloze 2 seznam účastníků.

 

V rámci 2. semináře se uskutečnily tři hlavní prezentace, a to:

* Výzkum  v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství v 6. rámcovém programu V & V v EU (Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum) 

* Evropský akční plán pro biopotraviny a ekologické zemědělství

(Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství)

* CORE Organic (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming)

Projekt 6. rámcového programu V & V v EU. Do projektu je zapojeno 11 zemí. Termín zahájení byl 1. říjen 2004, plánovaná délka řešení je 36 měsíců. Celkem se na projekt vynaloží 1,2 milionů EUR. Práce na projektu probíhá v 7 pracovních skupinách. Informace o projektu budou průběžně uveřejňovány na http://www.core-organic.org (vydáván zpravodaj) a http://www.orgprints.org.

 

Jednotlivé prezentace jsou k dispozici v příloze 3–5. V příloze 6 je konsolidovaná zpráva (přehledy za jednotlivé země, včetně České republiky). Zpráva byla připravena na základě informací poskytnutých pro seminář 27 zeměmi. V příloze 7 je doporučení pro spolupráci mezi národy v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství.

Příloha 1: Program semináře [pdf ; 42612 bytů]
Příloha 2: Seznam účastníků semináře [pdf ; 36758 bytů]
Příloha 3: Prezentace Evropské komise, DG pro výzkum [pdf ; 688647 bytů]
Příloha 4: Prezentace Evropské komise, DG pro zemědělství [pdf ; 129541 bytů]
Příloha 5: Prezentace projektu CORE Organic [pdf ; 1202199 bytů]
Příloha 6: Konsolidovaná zpráva [pdf ; 1864219 bytů]
Příloha 7: Doporučení pro spolupráci v oblasti výzkumu [pdf ; 38878 bytů]

Příloha 8: Logo ekologického zemědělství v EU [gif ; 2358 bytů]