Bezpečnost potravin

BIOJARMARK v Náměšti nad Oslavou za účasti ÚZPI

Vydáno: 4. 10. 2006
Autor:

Dne 30. 9. 2006 proběhl v Náměšti nad Oslavou biojarmark konaný v rámci měsíce biopotravin, jehož tradičním hlavním pořadatelem je Zemědělská a ekologická regionální agentura ZERA.

Jednou z významných aktivit agentury ZERA je poradenství pro ekologické zemědělce a podpora odbytu biopotravin. Biojarmark je součástí pravidelných kulatých stolů, které se konají jednou měsíčně na rozličná ekologická a jiná témata v rámci projektu „Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“.

 

Návštěvníci měli možnost navštívit také Agroenvironmentální centrum včetně ekologické knihovny a počítačové učebny pro veřejnost. Hlavním programem biojarmarku byla ochutnávka biopotravin s recepty a možností nákupu surovin, prezentace farem kraje Vysočina, nabídka přírodních produktů a agroturistiky.

 

Jako doplňkové aktivity byly připraveny soutěže pro děti a ukázka původních textilních řemesel, především ruční tkaní a malba na hedvábí. Děti soutěžily v poznávání obilovin, ekologickém kvizu a malování zdravé přírody. První cenu – vyjížďku na koni vyhrál devítiletý Petr Lainka s obrázkem „Strom života“, na druhém místě se umístila šestiletá Katka Badonová s obrázkem biofarmy, medaili a cenu za třetí místo si odnesla devítiletá Markéta Navrátilová s obrázkem „Prales“. Cenu poroty obdržel obrázek sluníčko od čtyřleté Elišky Pospíšilové.

 

Hezké počasí přilákalo velké množství návštěvníků. Největší pozornost přitahovaly ochutnávky a včelí produkty. Zájem byl také o biokuchařky a další literaturu. Maminky se seznámily s nabídkou kompostovatelných plenek z přírodních materiálů.

 

Doslova v obležení byl stánek Ústavu zemědělských a potravinářských informací, kde se zdarma rozdávaly propagační materiály o ekologickém zemědělství a bezpečnosti potravin a podávaly se informace týkající se těchto témat.

 

Zdroj: ZERA, Ing. Pavlína Hortová/ÚZPI, O. Deutsch, S. Bodoková