Bezpečnost potravin

Biogenní aminy v polských pivech

Vydáno: 10. 7. 2003
Autor:

V 17 polských pivech odebraných z tržní sítě byl sledován obsah biogenních aminů s využitím HPLC.

Ve všech vzorcích byla přítomnost sperminu (0,36-15,24 mg/ml), spermidinu (0,58-9,28 mg/ml), putrescin zjištěna u (0,61-3,08 mg/ml), tyraminu (0,45-1,65 mg/ml). Propylaminy byly zjištěny v 11 vzorcích (0,31-5,80 mg/ml), pyrrolidin ve 2 vzorcích v množství max. 0,4 mg/ml, kadaverin v max. množství do 0,8mg/ml v 11 vzorcích. Histamin byl zjištěn v 5 vzorcích a tryptamin v 8 vzorcích. Nízké hodnoty biogenních aminů v analyzovaných vzorcích svědčí o dobré jakosti vstupních surovin a o důsledném dodržování předepsaného technologického postupu s ohledem na vyloučení faktorů, které by mohly způsobit nežádoucí kontaminaci.
Przemysl Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny 2003 47(1) 13-15
Časopis je k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI (přístup k on-line katalogům: www.agronavigator.cz, kanál ÚZPI, kategorie KNIHOVNA)