Bezpečnost potravin

Bílý čaj možným prostředkem proti rakovině kůže

Vydáno: 15. 2. 2003
Autor:

Extrakty z bílého čaje mohou pravděpodobně chránit kůži před poškozením, které je způsobováno slunečním zářením, a rovněž zvyšovat odolnost kůže k oxidačnímu stresu, který vyvolává její stárnutí.

Výzkumníci z univerzitní nemocnice v Clevelandu zjistili, že extrakty z bílého čaje mohou chránit před rakovinou kůže. Některé ingredience čaje totiž zvyšují imunitní funkci buněk pokožky a chrání je před škodlivými účinky slunečního záření. Bílý čaj je speciální forma  čaje, získávaná z listových pupenů čaje, které se nechají krátce zavadnout a potom se velmi šetrně, ale rychle suší na vzduchu, aby se předešlo oxidaci. Listové pupeny jsou pokryty jemnými chloupky bíle stříbřité barvy, které dodávají čaji bílou, lehce našedlou barvu. Bílý čaj je ve srovnání s jinými druhy čaje (zelený, polofermentovaný/oolong/, černý) pouze minimálně opracovaný, jeho výluh má slabě zlatočervenou barvu, plné aroma a mírně nasládlou chuť bez trpké příchuti, která je typická pro zelený čaj. Bílý čaj, jehož produkce se soustřeďuje především ve východočínské provincii Fujian, je vzhledem k ruční sklizni a způsobu zpracování nejvýše ceněným druhem čaje. Nedávné studie prováděné v Institutu  Linuse Paulinga rovněž naznačují, že bílý čaj by mohl být ze všech druhů čaje nejlepším prostředkem v boji proti rakovině. Minimální opracování během výroby bílého čaje je považováno za hlavní příčinu jeho vysokého obsahu polyfenolů, které jsou potenciálními antikancerogeny. V rámci výzkumu, prováděného pracovníky clevelandské univerzity byl aplikován krém s extraktem z bílého čaje na jedno místo na kůži hýždě (která není běžně vystavena slunečním paprskům), zatímco ostatní část zůstala krémem nechráněná. Potom byla obě místa vystavena umělému slunečnímu světlu a následně byl na potřená místa znovu aplikován extrakt z bílého čaje. Po třech dnech byla porovnávána obě místa na kůži na základě cytologického rozboru. Bylo zjištěno, že extrakt z bílého čaje chrání před obliterací (uzavřením) Langerhansových buněk, které byly v kůži nechráněné extraktem a vystavené slunečnímu svitu poškozeny. V imunitním systému jsou Langerhansovy buňky ve vnější vrstvě pokožky (epidermis) v nejzevnější oblasti a jsou prvními buňkami, které přicházejí do kontaktu s cizími látkami. Jsou považovány za „hlídací buňky“, které jsou klíčové pro detekci zárodků a mutovaných proteinů produkovaných rakovinovými buňkami, vzhledem ke svému umístění jsou ale velmi citlivé na poškození slunečním zářením. V další fázi výzkumu bylo zjišťováno, zda zachované buňky imunitního systému v pokožce chráněné extraktem z bílého čaje budou po vystavení účinku slunečního záření stále ještě správně fungovat. Výsledky ukázaly, že imunitní funkce jsou skutečně působením extraktu obnoveny. Rovněž bylo konstatováno, že poškození DNA, které se může vyskytnout v buňkách po expozici slunečního záření bylo v buňkách pokožky chráněných extraktem bílého čaje výrazně omezeno. Podstatou účinnosti extraktu z bílého čaje jsou s vysokou pravděpodobností jeho antioxidační schopnosti. Jestliže tomu tak skutečně je, znamená to, že tento extrakt může být prospěšný i jako prostředek proti stárnutí. Tentýž oxidační stres probíhající v buňkách kůže, který vede k poškození imunitního systému může přispívat i  k rakovině kůže a jejímu poškození světlem, které se projevuje např. tvorbou vrásek  nebo pigmentací kůže. Mladá kůže je většinou vůči oxidačnímu stresu vyvolanému destruktivními slunečními paprsky odolná. Extrakt z bílého čaje zřejmě dokáže zvýšit rezistenci kůže i vůči stresu, který způsobuje stárnutí kůže. Výzkumníci z Centra pro výzkum kůže při univerzitě v Clevelandu rovněž zjistili, že přímé účinky slunečního záření jsou snižovány i ingrediencemi v zeleném čaji. Bílý a zelený čaj obsahují ze všech druhů čaje nejvyšší množství antioxidantů, bílý čaj je ale nejméně upravenou formou čaje, která se ke spotřebiteli nedostane příliš často. Výzkum byl prováděn za podpory společností Origins natural resources, která je divizí The Estée Lauder (ELC).
http://www.nutraingredients.com