Bezpečnost potravin

BfR: Patogeny EHEC pravděpodobně pocházejí od lidí

Vydáno: 10. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Podle BfR vykazují analyzované EHEC 93% podobnost s humánními enteroagregativními E. coli.

Berlín (lme) – Podle nového vyhodnocení považuje Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) za „pravděpodobné“, že mohly být nebezpečné EHEC zárodky přeneseny na potraviny z lidí. Tím by byla smetena ze stolu teorie o kontaminaci zeleniny na polích prostřednictvím hnojení statkovými hnojivy (skot).
Analýza sekvenování DNA podle BfR prokázala, že sérovar EHEC O104:H4 má mnohem více společného s enteroagregativními E. coli (EAggEC, EAEC) než s E. coli tvořícími obvyklý shiga toxin (STEC)/enterohemoragickými E. coli (EHEC). Není podobný známým EHEC, ale vykazuje na sekvenční úrovni 93% podobnost s EAggEC. Specificky u tohoto kmenu EHEC se jedná o gen stx2, který vykazuje podobnost s humánním EAggEC kmenem z centrální Afriky, jehož sekvence genů je známá. Jedná se o rekombinaci dvou typů patogenů E. coli (EHEC eae, stx a EAggEC), ale není nositelem eae genu (attaching and effacing E. coli), který je typický pro klasické EHEC.
Bakterie EAEC byla poprvé identifikována jako původce průjmů u dětí v zemích třetího světa (Latinská Amerika, Jižní Asie, Indie). Byl sledován její jak epidemický, tak také sporadický výskyt. Již několik let se EAEC vyskytují jako původce průjmových onemocnění také v průmyslově vyspělých zemích. EAEC v laboratorních pokusech vykazovaly rezistenci vůči některým antibiotikům. Jako úspěšné bylo popisováno nasazení ciprofloxacinu a rifamixinu. EAEC jsou tak nebezpečné pro člověka proto, že se pevně přichytí ve střevě a produkují shiga toxiny.
Rezervoárem EAggEC jsou podle dostupných poznatků lidé, zatímco u kmenů STEC/EHEC jsou to zvířata a to především přežvýkavci. Národní referenční laboratoř BfR pro E. coli dosud nikdy neprokázala přítomnost typu původce EAggEC u zvířat a potravin. Také vyhodnocení dat z literatury nepřineslo žádný důkaz o tom, že by se tento kmen již vyskytl u potravin a zvířat. Dosud ale bylo v globálním měřítku vystopováno jen několik kmenů EHEC O104. BfR však nepředložil žádný důkaz o tom, že za současné propuknutí EHEC je odpovědný přenos z člověka na člověka.
Předložená fakta ale hovoří pro to, že by člověk mohl přicházet v úvahu jako možný zdroj kontaminace potravin a životního prostředí. Pátrání po příčině probíhá intenzivně na všech úrovních, jak uvedl BfR ve svém aktuálním prohlášení.
BfR: EHEC-Erreger kommt wahrscheinlich vom Menschen; 93% Ähnlichkeit mit humanen EAEC
EAEC wurden zuerst als Erreger von Durchfall bei Kindern in der Dritten Welt identifiziert
[2011-06-09], www.animal-health-online.de