Bezpečnost potravin

Bezpečnost thajských krevet

Vydáno: 7. 6. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Sjednocení nutných certifikací pro dodávky mořských plodů z jihovýchodní Asie na světový trh.

Thajsko je špičkou, co se týče bezpečnosti potravin, obzvláště mezi státy jihovýchodní Asie. Více než polovina jeho produkce mořských produktů skončí na stolech spotřebitelů ve Spojených státech amerických a přičítá se mu přibližně 40 % celosvětových vývozů.
V lednu 2010 Americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) zveřejnil rozsáhlý rozbor právních předpisů, které se týkají bezpečnosti potravin. Toto shrnutí nejnovějších současné legislativy bezpečnosti potravin je známo jako Food Safety Modernization Act. Thajsko k němu, pro národy jihovýchodní Asie sdružené v ASEAN, rychle zorganizovalo seminář a osobně pozvalo představitele FDA, aby pomohli vysvětlit nadcházející změny.
Tato událost, jejímž hostitelem bude Thajsko, se bude konat ještě v tomto roce. Cílem je připravit výrobce z Thajska a sousedních zemí tak, aby se seznámili s novými zákonnými požadavky a poskytli tak svým zákazníkům bezpečnější, vysoce jakostní potravinářské výrobky.
Další důležitá věc, z hlediska celosvětového vývoje, která se týká thajských producentů krevet, je ratifikace světových standardů výrobců mořských produktů, jež byla přijata Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) 1. února 2011.
I když nejsou tato pravidla zatím závazná, je to příjemná novinka pro drobné thajské zpracovatele mořských plodů, kteří v případě, že chtějí obchodovat se zahraničím, neustále bojují s tím, aby pokryly náklady na nesčetné množství certifikátů nutných pro tuto oblast podnikání.
V minulosti thajští producenti utratili značné prostředky za to, aby si zajistili certifikace vyžadované zahraničními vládami, institucemi a dokonce i soukromým sektorem. Tím se pak zvedaly ceny a jejich zboží se stávalo na mezinárodním trhu méně konkurenceschopné.
Požadavky na tyto certifikace se kolikrát dramaticky vzájemně lišily a ironicky, byly často méně přísné než vlastní thajské standardy pro tuto oblast podnikání. Ty musejí splňovat všichni Thajci, kteří chtějí mořské produkty ze země vyvážet.
Mezinárodní standardy by měly eliminovat výše uvedené problémy a dovolit Thajsku účinně zvládat konkurenční prostředí, a udržet si statut špičkového vývozce krevet nejen do Spojených států amerických, ale i do celého světa.
QUICK FROOZEN FOODS international, 2011, 52, č. 4, s. 38 ISSN-0033-6416
Thais to Host Safety Workshop; Urge Ratification of Standards
Objednávka kopie článku