Bezpečnost potravin

Bezpečnost a kvalita vajec po dlouhém skladování

Vydáno: 19. 8. 2004
Autor:

Podle výzkumu jsou chlazená vejce při správním zacházení nezávadná ještě 5 týdnů po stanoveném datu použitelnosti (30 dní). Dlouhodobé skladování však zhoršuje funkční vlastnosti vajec. Pokud jsou vejce omyta a zabalena, eliminuje se výskyt salmonel.

Jakost a použitelnost vajec je zajištěna datem použitelnosti a dodržením skladovacích podmínek.
Pracovníci Zemědělského výzkumného ústavu v Athénách a Výzkumného pracoviště pro zpracování drůbeže a jakost masa testovali jakost a funkční vlastnosti vajec během desetitýdenního skladování  tzn. dlouho po 30denní normě stanovené pro skladování před prodejem.
Z výsledků vyplynulo, že při správném chlazení a zacházení mohou být vejce skladována 4 až 5 týdnů přes obvyklé datum použitelnosti (nad 30 dní).
Pokud vejce nejsou ošetřena zůstávají na nich bakterie jako salmonela a další, až do konzumace spotřebitelem. Avšak, jsou-li vejce omyta a zabalena nevyskytnou se na nich bakterie čeledi Enterobacteriaceae po dobu 5 týdnů po ošetření.
Při zjišťování funkčních vlastností vajec během 10 týdnů skladování nebylo zjištěno snížení nezávadnosti, avšak snížila se schopnost zvýšit objem piškotového koláče, nebo připravit kvalitní krémovitou majonézu.
Egg Ind, 109, 2004, č. 7, s. 3