Bezpečnost potravin

Bezpečné potraviny (SAFE FOODS)

Vydáno: 24. 2. 2005
Autor:

Nový výzkumný projekt 6. rámcového programu Evropské komise zaměřený na podporu bezpečnosti potravin prostřednictvím nového integrovaného přístupu analýzy rizika. Cílem projektu je zvýšit důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravin.

Jde o integrovaný projekt finančně podporovaný Evropskou komisí, který se zaměřuje na zdokonalení metod hodnocení rizika a zdokonalení postupů analýzy rizika u potravin vyráběných různými výrobními praktikami (vysoko- a nízkonákladové systémy) a za pomoci různých technologií šlechtění  (tradiční, molekulární, genetické modifikace).

V rámci projektu se řeší šest výzkumných úkolů:

1. Srovnávací hodnocení bezpečnosti u postupů šlechtění a výrobních praktik v systémech s vysokými a nízkými vstupy (safefoods_1).

2. Včasná detekce objevujících se rizik spojených s výrobou potravin a krmiv (safefoods_2).

3. Kvantitativní hodnocení rizik ze společné expozice kontaminantům z potravin a přírodním toxinům (safefoods_3).

4. Důvěra spotřebitelů v postupy analýzy rizika u potravin nového typu a konvenčních potravin (safefoods_4).

5. Vyšetřování institucionálních problémů a řešení pro systémový management rizika (safefoods_5).

6. Vypracování integrovaného postupu analýzy rizika pro potraviny (safefoods_6).

 

V rámci projektu proběhla již dvě pracovní zasedání. První se uskutečnilo ve dnech 17.–18. května 2004 ve Wageningenu (Nizozemí), druhé ve dnech 29.–30. listopadu 2004 ve Stuttgartu (Německo). Na tomto zasedání se konaly schůzky pracovních skupin i celého konsorcia, na kterých byly podány informace ze dvou projektů 6. rámcového programu EU:

 

* Kvalitní potraviny s nízkými vstupy (Quality Low Input Food)

* CASCADE: Chemikálie jako kontaminanty v potravinovém řetězci

Příloha : SAFE FOODS – leták [pdf ; 424571 bytů]

 

SAFEFOODS