Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Bezpečné potraviny i v případě bio- a agroterorismu do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Bezpečné potraviny i v případě bio- a agroterorismu

Vydáno: 9.11.2011
Tisk článku
Autor: Ing. D. Nehasilová
Tisková zpráva německého Spolkového ústavu pro hodnocení rizik č. 39 z 8. listopadu 2011.
  
 
S ohledem na zajištění kvality a bezpečnosti potravin je nutné zohlednit i možná nová rizika. Německý Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) proto koordinuje společný projekt podporovaný Spolkovým ministerstvem pro vědu a vzdělání, jehož cílem je zajištění bezpečnosti potravin v potravinovém a krmivářském řetězci v případě bio- a agroteroristických akcí (SiLeBAT). V rámci projektu SiLeBAT by měla být vyvinuta inovativní řešení pro prevenci a omezení škod. Byly modelovány scénáře jak přímé kontaminace tak také nepřímé kontaminace potravin prostřednictvím infikovaných užitkových zvířat nebo krmiv.
 
Bioterorismus je forma terorismu, která využívá při útoku na lidi mikroorganismy nebo jejich toxiny nebo úmyslnou kontaminaci potravin. Agroterorismus je definován jako úmyslné šíření chorob zvířat a rostlin. Potravinářská a zásobovací zařízení mohou být cílem záměrné kontaminace bioteroristickými agens.
 
Cílem projektu SiLeBAT je vývoj konkrétních řešení pro zajištění dodávek bezpečných potravin pro obyvatelstvo v případě bio- a agro-teroristického útoku (BAT). Projekt je financován z prostředků Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání v objemu přibližně 7 mil. €. Kromě BfR jsou do projektu zapojeny i tyto instituce: Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL), Ústav Friedricha Löfflera (FLI), Ústav Johanna Heinricha von Thünen (vTI), Ústav Maxe Rubnera (MRI), Ústav výživy zvířat Svobodné univerzity v Berlíně, společnosti Analytik Jena AG a BALVI (IT specialista zaměřený na bezpečnost potravin).
 
Všichni participující se shodují na tom, že rozhodující je rychlá dostupnost komplexních a specializovaných informací. Proto je klíčovým bodem strukturovaný sběr a rozvoj relevantních odborných informací z oblasti epidemiologie, přežitelnosti škodlivých mikroorganismů a odolnosti biotoxinů v potravinových matricích, dostupnosti a efektivity průkazních metod, postupů přípravy vzorků a metod dekontaminace. Z odborných informací by měla být odvozena příslušná doporučení k přijetí opatření, která by měla být dostupná i v elektronické podobě. Dalším cílem je rozvoj informačních technologií, které by zajistily integraci všech zainteresovaných stran prostřednictvím speciálně koncipované, zabezpečené a dále rozšiřovatelné informační platformy.
 
Sichere Lebensmittel - auch im bio- und agroterroristischen Schadensfall
[2011-11-08], http://www.bfr.bund.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021