Bezpečnost potravin

Bezlepkové potraviny a nápoje: 1. mezinárodní symposium

Vydáno: 15. 2. 2007
Autor: pospisilova

Uskuteční se 12.–14. září 2007 ve městě Cork (Irsko). Informace pro celiaky.

První mezinárodní symposium o cereálních výrobcích a nápojích bez lepku se uskuteční ve dnech 12.–14. září 2007 ve městě Cork (Irsko). Syposium proběhne v osmi sekcích zaměřujících se na následující problematiky:
1. Celiakie a epidemiologie
2. Detekce potravinových alergenů a bezpečnost bezlepkových potravin
3. Bezlepkové suroviny a šlechtění plodin
4. Bezlepkové cereální výrobky
5. Zdraví a funkční potraviny
6. (pozn.: v programu je sekce 6 opominuta)
7. Bezlepkové pivo a ostatní nápoje
8. Marketing, značení, postoje spotřebitelů k bezlepkovým potravinám a nápojům
 
Aktuální informace je třeba sledovat na internetových stránkách symposia: http://www.glutenfreecork2007.com
 
Symposium organizuje University College Cork ve spolupráci s následujícími subjekty:
* International Association for Cereal Science and Technology (ICC)
* American Society of Brewing Chemists (ASBC)
* Deutsche Landwirtsschafts-Gesellschaft (DLG)
 


Coeliac Society
vytvořila tzv. “Gluten Free Catering List”. Jde o první vydání publikace, ve které najdou užitečné informace pracovníci zajišťující nemocniční stravování. Cena publikace je 17 EUR.
 
Pro členy Coeliac Society je připraveno aktuální vydání adresáře výrobků bez lepku (2006).
 
 
 

V Irsku dodává na trh bezlepkové potraviny osm výrobců:

– Nutricia (Juvela)
– Ultrapharm (dováží bezlepkové potraviny z Evropy, vyrábí bezlepkový chléb a pečivo)
Odlums
Schär
Orgran
 
Na internetových stránkách uvedených výrobců bezlepkových potravin je uveden sortiment vyráběných potravin, nových výrobků pro trh, dále užitečné informace pro celiaky ve formě různých zpravodajů aj.
 
HEALTHGRAIN je projekt 6. rámcového programu V&V v EU, který se řeší v 5. prioritě: “Kvalita a bezpečnost potravin”. Projekt se zaměřuje na vyšetřování biologické aktivity evropských cereálií za účelem dosažení vyššího výživového a zdravotního prospěchu z jejich konzumace.
 
AACC International je nezisková organizace členů, kteří se specializují na použití cereálií v potravinách. Uvedená organizace byla dříve známa jako The American Association of Cereal Chemists (AACC). K přejmenování došlo v roce 2005. Nový název lépe odráží zaměření asociace i průmyslu, který reprezentuje.
 
ASBC vydává časopis Journal of the ASBC, přičemž číslo 4 z roku 2006 je již k dispozici online.