Bezpečnost potravin

Benders´Dictionary of Nutrition and Food Technology

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

Benders´Dictionary of Nutrition and Food Technology / Bender, D.A., Bender, a.E., Boca: CRC Press, 1999, ISBN 1-85573-475-3

Slovník výživy a potravinářské technologie obsahuje definice více než 5 000 termínů. Jsou uvedeny nutriční hodnoty pro 287 potravin, tabulky doporučeného příjmu nutrientů platné v USA a Evropě. Již sedmé vydání slovníku navazuje na čtyřicetiletou tradici vydávání této velice užitečné referenční publikac. První vydání obsahovalo 2 000 hesel, nejnovější již přes 5 000 z následujících oblastí: zemědělství a zahradnictví, fyziologie a biochemie výživy a metabolismu, technologie zpracování potravin, sociální vědy a legislativa, klinická medicína, prevence onemocnění. Do sedmého vydání byly zařazeny nejnovější termíny a popsány nejnovější techniky a postupy. Publikace odráží současné trendy v oblasti výživy tj. posun od čistě léčebného zaměření k prevenci onemocnění, je zohledněn zvýšený zájem o funkční potraviny. Slovník také obsahuje zastaralé a již nepoužívané termíny s cílem usnadnit studium starší literatury.
Více informací o publikaci je k dispozici zde .
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Po zpracování do fondu Knihovny ÚZPI bude publikace k dispozici čtenářům.