Bezpečnost potravin

Belgie zamítla pěstování geneticky upravené řepky

Vydáno: 7. 2. 2004
Autor:

GMO. Vedecký výzkum dokázal, že pestovanie geneticky modifikovanej plodiny poškodzuje životné prostredie. EU. ŽP

Európske ekologické organizácie privítali rozhodnutie belgickej vlády, ktorá včera odmietla žiadosť spoločnosti Bayer CropScience na pestovanie geneticky modifikovanej repky.

Zamietnutie žiadosti o povolenie pestovať repku, ktoré by platilo na celú Európsku úniu, prišlo potom, ako vedecký výzkum dokázal, že pestovanie geneticky modifikovanej plodiny poškodzuje životné prostredie.

Belgický vedci došli k záveru, že pestovanie geneticky modifikovanej (GM) repky bude mať negatívny vplyv na biodiverzitu (biologickú rozmanitosť).  Podľa expertov by tento negatívny vplyv nebolo možné detailne odsledovať a hlavne udržať ho pod kontrolou.  Odborníci tiež poukázali na fakt, že kroky, ktoré mali podniknúť samotní pestovatelia k tomu, aby zabránili kontaminácii ostatných foriem poľnohospodárstva sú nefunkčné a nedajú kontrolovať.

Konštatovanie belgických vedcov bolo založené na ich vlastnom výskume, ako aj na zisteniach , ktoré prednedávnom zverejnili britský odborníci. Tí totiž uskutočnili doteraz najväčší poľný pokus s GM plodinami. Výskum dokázal, že pestovanie GM repky má horší dopad na prírodu, než pestovanie konvenčných poľnohospodárskych plodín. Štúdie z britských ostrovov tiež potvrdili, že je nesmierne obtiažne, až nemožné, zaistiť koexistenciu rôznych foriem poľnohospodárstva (konvenčného, ekologického a GM).

„Je to facka biotechnologickému priemyslu a zároveň je to cenné vítazstvo pre životné prostredie. Belgická vláda uznala, že pestovanie GM repky poškodzuje životné prostredie. Vlády ďalších európskych krajín by mali upustiť od posudzovania nových žiadostí o pestovanie GM plodín, pretože GM plodiny poškodzujú prírodu a ničia tradičné ekologické a konvenčné poľnohospodárstvo“, vyhlásila  Karen Simal z Greenpeace v Belgicku.

Firma Bayer CropScience so sídlom v Nemecku žiadala v Belgicku o udelenie licencie na pestovanie GM repky na území Európskej únie. Keby bola žiadosť posúdená belgickou vládou kladne, stačilo by ju len preposlať ďalším členských štátom EÚ k spoločnému súhlasu. Žiadosť však z pohľadu európskych zákonov nespĺňala  podmienky ochrany životného prostredia.

Aj keď ekologické organizácie vítajú rozhodnutie belgickej vlády odmietnuť povolenie k pestovaniu GM repky, kritizujú fakt, že belgická vláda schválila túto plodinu na dovoz a spracovanie v EÚ.
Greenpeace (Changenet)

http://www.ekolist.cz

EkoList, 5. 2. 2004