Bezpečnost potravin

BASE: nová forma BSE?

Vydáno: 28. 2. 2004
Autor:

Tým vědců v Itálii uvedl, že objevil u dobytka dva zjevné případy BSE, které se liší v důležitých znacích od typických případů tohoto onemocnění. Pravděpodobnost, že existuje druhá forma (strain) BSE, se tak zvyšuje.

Vědci na univerzitě ve Veroně vyšetřovali mozky osmi kusů dobytka, u kterého byl diagnostikován výskyt BSE, přičemž zjistili, že u dvou kusů se vyskytlo neobvyklé umístění ložisek prionů. Ve většině případů BSE tvoří priony ložiska, která mají vzhled houby, ve tkáni spodnější části mozku a v mozkovém kmenu. Ve dvou abnormálních případech došlo k akumulaci ve tkáni vyšší části mozku, v talamusu a v lalocích pro čich.
Priony byly rovněž uspořádány do „amyloidních“ vrstev, které nejsou charakteristické pro BSE, ale vyskytují se u některých typů humánní Creutzfeld-Jakobovy choroby (CJD). Analýza prionové bílkoviny také ukázala rozdíly od běžných BSE prionů. Ve zprávě se uvádí, že její “molekulární signatura” byla velmi podobná signatuře sporadické CJD. To vede k předpokladu, že sporadická CJD nemusí vznikat spontánně pouze u člověka.
Výzkumníci se domnívají, že se rozdíly vyskytly proto, že zasažené krávy spíše inhalovaly infekční priony, než je konzumovaly. Tuto myšlenku podporuje jejich nález v olfaktorické tkáni. Je však také možné, že tento objev je důkazem nového typu bovinní transmisní spongiformní encefalopatie (TSE). Byl pro něj zvolen název “Bovine Amyloid Spongiform Encephalopathy (BASE)”. Než dojde k potvrzení tohoto, bude zapotřebí provést ještě spoustu výzkumné práce, uvádějí vědci.
Neobvyklá infekce BSE byla u obou kusů zvířat diagnostikována standardním testem používaným v EU. Je proto nepravděpodobné, že by se významný počet případů diagnostikoval chybně a kusy by se dostaly do potravního řetězce. Poradní výbor pro spongiformní encefalopatii ve Velké Británii (SEAC) uvedl, že bude o tomto nálezu italských vědců jednat na svém příštím zasedání.
Nálezy italských výzkumníků byly publikovány v on-line vydání sborníku Národní akademie věd v USA.
http://www.foodsafetytoday.com