Bezpečnost potravin

Balené vody v rakouském potravinovém kodexu

Vydáno: 12. 5. 2004
Autor:

Byla vydána část B17-A s požadavky na přírodní minerální a pramenité vody.

Jako další součást „Rakouské potravinové knihy“ byla vydána část B17 „Balené vody – část A“ (GZ 32.017/0-IV/B/10/03 z 5. 12. 2003). Zahrnuje přírodní minerální vody a pramenité vody. Stanovuje požadavky na zdroje, mikrobiologii, technické vybavení, povolené úpravy (odstraňování Fe, Mn a sirných sloučenin, příp. CO2, doplňování CO2) a označování.
Příloha I: Přípustné koncentrace prvků a aniontů
Příloha II: Přípustné koncentrace ozonu, bromátu a bromoformu
Příloha III: Parametry, kterých musí být dosaženo při použití analytických metod pro stanovení prvků (správnost, přesnost, rozmezí přesnosti)
Příloha IV: Normy pro mikrobiologické analýzy (ÖNORM vesměs ISO a EN)
Příloha V: Kritéria pro přípustná tvrzení:
– s nízkým resp. velmi nízkým, resp. vysokým obsahem minerálií (do 500, do 50, nad 1500 mg/l)
– – obsahuje sírany (nad 200 mg/l)
– vhodné k přípravě kojenecké stravy aj.
Příloha VI: Kritéria týkající se zdrojů
Příloha VII: Minimální četnost odběru vzorků
Ernährung, 28, 2004, č. 2, s. 78-84