Bezpečnost potravin

Bakteriální kontaminace brojlerů

Vydáno: 22. 11. 2006
Autor:

Zlepšení bakteriologického stavu jatečných těl brojlerů při použití většího množství vody na jejich chlazení nemusí vyrovnat související ekonomické náklady.

Při zpracování komerční drůbeže jsou vyvržená jatečná těla chlazená ve vodní lázni nebo proudem vzduchu. Chlazení ve vodní lázni je kritizováno kvůli spotřebě velkého množství vody a možnosti přenosu bakterií z jatečného těla  do vodní lázně.  Alternativou chlazení ve vodní lázni je ochlazování drůbeže proudem vzduchu.

Food Safety and Inspection Serv ice při USDA  vydala pravidla, která stanovují limity pro množství vody zadržované v drůbežích výrobcích v důsledku mytí jatečných těl a ochlazování ve vodní lázni.

Studie provedená na univerzitě v Georgii se zabývala dopadem různého množství použité vody pro chlazení jatečných těl na jejich bakteriální kontaminaci. Výsledky dokazují, že při použití většího množství vody pro chlazení inokulovaných jatečných těl se odstranilo více bakterií z jejich  povrchu, ale  počet bakterií na ml chladicí vody zůstal stejný. Závěry uvádějí, že použití většího množství vody pro chlazení bez zohlednění dalších hledisek jako je teplota vody, klidová doba, počáteční kontaminace jatečných těl a hladina chloru, přinese jen minimální zlepšení v bakteriologickém stavu jatečné drůbeže.

Poultry Sci., 85, 2006, č. 10, s. 1802-1806