Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Africký mor prasat

Africký mor prasat (AMP) je závažné virové onemocnění, které postihuje výlučně domácí a divoká prasata všech plemen a věkových kategorií. Je charakteristické vysokou, téměř 100% letalitou. Původcem nákazy je DNA virus, který se ve vnímavých prasečích populacích velmi rychle šíří a u nakažených zvířat vyvolává širokou škálu klinických příznaků.

K přenosu nákazy dochází přímým kontaktem, krví, spermatem nebo nepřímo prostřednictvím dopravních prostředků, pomůcek a materiálu. Významný je rovněž přenos kontaminovanými produkty živočišného původu, především pak masem a masnými výrobky (které obsahují vepřové maso). Virus je vysoce odolný ve vnějším  prostředí i v materiálech živočišného původu. V kontaminovaných výbězích zůstává plně infekční nejméně po dobu jednoho měsíce, v trusu přežívá při pokojové teplotě 11 dnů, v krvi uchovávané při 4 °C až rok a půl. Ve vykostěném vepřovém mase, uskladněném při 4 °C, zůstává infekční po dobu 150 dnů, 140 dnů v  sušené šunce a dokonce několik let v mase zmraženém. Virus spolehlivě ničí vysoké teploty. Při 56 °C je inaktivován za 70 minut a při 60 °C již za 20 minut.

Nákaza není přenosná na jiné druhy zvířat a ani na člověka.

Hlavním ohniskem nákazy AMP jsou africké země v subsaharské oblasti. V roce 2007 propukla nákaza v Gruzii, odkud se postupně rozšířila na západ do Arménie, Ázerbajdžánu a Ruské federace, následně pak do Běloruska a členských států EU – Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku. Výskyt v členském státě EU měl za následek omezení obchodu celé EU s Ruskou federací. Kromě omezení obchodu může výskyt nákazy vyvolat nutnost vyšetřování prasat.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí a dodržování zákazu krmení zvířat kuchyňskými odpady. Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti této nákaze v současné době neexistuje.

Opatření při výskytu AMP se řídí legislativou Evropské unie: Ochranná opatření (Commision Implementing Decision 2014/178/EU) přijatá Komisí po výskytech AMP.

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska, jeho neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní. (Neh, 2014)

Zdroj:
http://www.fli.bund.de/de/startseite/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest.html
http://www.bmel.de/DE/Tier/Tiergesundheit/Tierseuchen/_texte/ASP.html
http://eagri.cz/public/web/svs/portal

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

V České republice byl poprvé potvrzen výskyt afrického moru prasat (27.6.2017)
Zpráva EFSA: Africký mor prasat se šíří pomalu (31.3.2017)
Africký mor prasat – je třeba se obávat nejhoršího? (20.8.2014)
Hrozba afrického moru prasat přetrvává (24.7.2014)
Chráníme naše území před africkým morem prasat (17.3.2014)
Nebezpečí nehrozí jen od zvířat (12.3.2014)
Africký mor prasat je riziko, které nelze podceňovat (20.2.2014)
Africký mor prasat se blíží? (4.2.2014)
V Bělorusku byl potvrzen další výskyt moru prasat (16.7.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111