Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Biofilm

Biofilmem jsou nazývána společenstva mikroorganismů, která tvoří povlaky na různých površích. Podmínkou vzniku je přítomnost vody, živin a kyslíku. Uvnitř biofilmu probíhá látková výměna a soutěž o živiny. Typické biofilmy mívají svrchní vrstvu prokysličenou a spodní vrstvu bez kyslíku.

Biofilmy se mohou vyskytovat i v potrubních systémech a zásobnících. Tyto vrstvy jsou pak živnou půdou pro další mikroorganismy, kterým navíc poskytují dokonalou ochranu před účinkem chemikálií. Mikroorganismy vyskytující se v biofilmech jsou proto mimořádně odolné vůči dezinfekčním prostředkům. 

Negativní vliv biofilmů je spatřován zejména ve:

 - zvýšené rezistenci bakterií před aplikovanými biocidy
- zrychlené korozi
- ucpávání chladicích věží, potrubí a průchodů vody
- snížené účinnosti přenosu tepla
  (ber, 2014) 

 
Zdroj:
Hygiena - časopis pro ochranu a podporu zdraví, 59, 2014, č. 1, s. 37-40

 

 

 

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111