Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Lantibiotika

Lantibiotika jsou skupinou peptidických antibiotik, která obsahují neobvyklou polycyklickou thioetherovou (C-S-C) aminokyselinu lanthionin nebo metyllanthionin a také nenasycené aminokyseliny dehydroalanin a kyselinu 2-aminoisomáselnou. Lantibiotika jsou produkována velkou skupinou Gram-pozitivních bakterií,  jako jsou Streptococcus a Streptomyces, přičemž působí proti ostatním Gram-pozitivním bakteriím (poškozují fyziologické funkce např. u klostridií), takže jsou považována za bakteriociny. Lantibiotika jsou důkladně prozkoumána, protože příslušné bakterie jsou v potravinářské výrobě komerčně využívány, např. při výrobě sýrů.

Mezi lantibiotika patří např. nisin, epidermin, duramycin.

Nedávno bylo objeveno lantibiotikum, které působí i proti Gram-negativním patogenním bakteriím jako salmonela, E. coli a listerie. (sk)

 

 

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111