Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

JMPR

JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, Společné uskupení FAO/WHO pro problematiku reziduí pesticidů) je mezinárodní expertní skupina vědců, která slouží jako poradní orgán FAO a WHO. JMPR tvoří experti FAO pro rezidua pesticidů v potravinách a životním prostředí a experti WHO pro posuzování rizik z pesticidů. JMPR se pravidelně schází od roku 1963. Závěry ze zasedání JMPR jsou uveřejňovány na internetových stránkách WHO.
(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111