Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Fumonisiny

Fumonisin B1 je nejrozšířenější zástupce skupiny toxinů (mykotoxinů), které produkují četné species plísně Fusarium (např. F. moniliforme a F. proliferatum) vyskytující se hlavně na kukuřici. Ke kontaminaci kukuřice fumonisinem B1 dochází na celém světě (na úrovni mg/kg). Teplé a vlhké počasí představuje příznivé podmínky pro tvorbu fumonisinů.

Člověk denně přijímá fumonisiny v množství mikrogramy (0,000 001 g) až miligramy (0,001 g), přičemž větší příjem je v oblastech, kde je kukuřice hlavní složkou stravy.

Fumonisiny se projevují u člověka i zvířat řadou účinků. Ukázalo se, že u všech testovaných zvířat působí fumonisin B1 toxicky na játra a ledviny. U prasat způsobují fumonisiny plicní edém. Má se zato, že fumonisiny mají vliv na vývoj rakoviny jícnu u člověka.

Více informací o mykotoxinech (aflatoxinech, trichotecénách: T-2, DON, fumonisinech, ochratoxinech, zearalenonu, patulinu, ergotových alkaloidech, citrininu, moniliforminu, sterigmatocystinu, cyklopiazonové kyselině). (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Corn beans s vyšším obsahem mykotoxinů než je povolený limit (18.12.2014)
SZPI zakázala nebezpečný popkorn v prodejnách Tesco (18.11.2014)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111