Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Nutrigenomika

Nutrigenomika je věda, která vyšetřuje odezvu jedinců na sloučeniny obsažené v potravinách a to pomocí postgenomových a souvisejících technologií (např. genomiky, transkriptomiky, proteomiky, metabolomiky). Dlouhodobým cílem nutrigenomiky je objasnit, jak organismus jako celek reaguje na reálné potraviny.

Postgenomové technologie využívají informace, které se získaly sekvenováním humánního genomu, což nám umožňuje zjistit, jak to, co jíme, interaguje s naším organismem nebo specifičtěji s našimi geny, proteiny a metabolismem. Pomocí nutrigenomiky se tak dají zjistit jednotlivé sloučeniny nebo skupiny sloučenin v potravinách, které jsou pro organismus prospěšné.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111