Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

KTJ

KTJ je česká verze zkratky cfu, z anglického terminu „colony forming unit“, tedy kolonii tvořící jednotka. Mikrobiologové při zjišťování počtu bakterií nebo jiných mikrobiálních buněk vycházejí z předpokladu, že jedna buňka se může na pevném médiu namnožit na kolonii buněk. Zkratka KTJ, která je v mikrobiologii používána, tedy vyjadřuje celkový počet životaschopných buněk. KTJ se stanovuje plotnovými metodami, kdy zkoumaný vzorek se nanese na Petriho misku s pevným médiem a po inkubaci se spočítají vytvořené kolonie. (mch)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111