Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Etylkarbamát

Etylkarbamát je sloučenina, která se přirozeně vyskytuje ve fermentovaných potravinách a nápojích, např. v lihovinách (především na bázi peckovin), vínu, pivu, chlebu, sójové omáčce a jogurtu. Tvoří se zde nezáměrně během fermentačního procesu, destilace nebo během skladování. Člověk je proto vystaven účinkům etylkarbamátu především z konzumace fermentovaných potravin a nápojů. 
Problematikou etylkarbamátu se zabýval na svém 64. zasedání v únoru 2005 Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA). JECFA došel k závěru, že etylkarbamát je genotoxický a je to karcinogen (multisite carcinogen) u všech testovaných živočišných druhů. Považuje se za potenciální karcinogen i pro člověka.
Na základě těchto zjištění byl v EU pověřen Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby posoudil, jakému riziku z konzumace potravin a nápojů jsou vystavováni spotřebitelé v Evropě. Stanovisko EFSA se následně promítne do legislativních opatření v EU.
(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111