Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

GRAS

Kategorie potravinových aditiv označovaných jako GRAS (Generally Recognized as Safe.. všeobecně považovaná za bezpečná) byla americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration) ustavena v roce 1958 jako součást novelizovaného zákona o potravinách, lécích a kosmetických přípravcích z roku 1938. Původně obsahoval seznam GRAS aditiv 700 položek prověřených časem a považovaných za bezpečné, později byl ale na nátlak spotřebitelských organizací znovu posouzen a reklasifikován a všechna aditiva, představující i minimální riziko byla zakázána. Současně bylo podrobně prozkoumáno více než 200 potravinářských barviv a 2 100 aromat a ochucovacích látek. Udělením statu GRAS potvrzuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, že chemická látka (včetně některých pesticidů) přidaná do potraviny je experty považována za bezpečnou a nevztahují se na ni toleranční požadavky pro potravinová aditiva uváděné ve federálním zákonu pro potraviny, léčiva a kosmetické přípravky (FFDCA). Bezpečnost látek musí být prokázána za podmínek, které jsou uvažovány pro jejich použití, a to shodně všemi zúčastněnými experty. (kop)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111