Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Spóra

Spóra je produkt jednobuněčných organismů (určitých bakterií a plísní), který umožňuje jejich přežití za nepříznivých podmínek. Některé spóry dokáží přežít tepelnou úpravu (až šestihodinový var), zmrazování, sanitační opatření. Za vhodných podmínek pro bakteriální růst spóry vyklíčí do bakteriálních buněk a ty se dále pomnožují.

K nejnebezpečnějším spórám  patří spóry Clostridium botulinum, z dalších významných patogenů tvoří spóry Clostridium perfringens a Bacillus cereus.

(kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111