Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Metylrtuť

Rtuť (ve formě metylrtuti) je kontaminant, který se běžně nachází v rybách, zvláště u dlouhožijících nebo dravých ryb.

Rtuť, která se vyskytuje v sedimentech oceánů, je jednak přirozeného původu, jednak výsledkem činnosti člověka. Bakterie ji transformují na metylrtuť, která se akumuluje ve vodních organismech. Rtuť má tendenci akumulovat se v některých rybách více než v jiných. Je to dáno řadou faktorů, např. stářím ryb, prostředím, ve kterém žijí a způsobem obživy. Obecně platí, že více rtuti akumulují dravé ryby.

Obava z metylrtuti pramení z její schopnosti ovlivňovat nervový systém, především u vyvíjejícího se plodu. Některé epidemiologické studie vedou k předpokladu, že existuje spojení mezi zvýšeným dietetickým příjmem metylrtuti u matky a narušeným vývojem nervového systému u dítěte.
V červnu 2003 Světová zdravotnická organizace (WHO) revidovala svá doporučení týkající se množství metylrtuti, jehož příjem lze považovat ještě za bezpečný. Na zasedání Společného výboru expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) byl schválen nový přísnější požadavek pro metylrtuť – tolerovatelný příjem byl stanoven na 1,6 µg na kilogram tělesné hmotnosti za týden.

Doporučení pro těhotné ženy
Vzhledem k tomu, že rtuť v rybách ohrožuje zdravý vývoj plodu, měly by těhotné ženy věnovat pozornost tomu, jaké množství rtuti prostřednictvím stravy konzumují, přičemž hlavním zdrojem příjmu rtuti ze stravy jsou ryby. Na základě přehledů o spotřebě potravin v Austrálii a na Novém Zélandu představují těhotné ženy jedinou skupinu v populaci, které hrozí riziko z nadměrné konzumace rtuti z ryb.
I přes výskyt rtuti v rybách se doporučuje konzumace ryb, neboť ryby jsou výborným zdrojem vysoce kvalitních bílkovin, mají nízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem včetně n-3 mastných kyselin. Z hlediska pozitivního vlivu na kardiovaskulární systém se doporučuje konzumovat ryby minimálně dvakrát týdně.

(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Briefing po ukončení mezirezortní operativní porady 17.9.2012 (18.9.2012)
Aktuální informace k výskytu metylalkoholu v lihovinách (18.9.2012)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111