Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Hygiena prodeje potravin

hv
Při skladování a prodeji potravin musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno kontaminaci a zajištěna zdravotní nezávadnost.
Původní vyhláška 347/2002 o hygieně při prodeji potravin, která obsahovala podrobná ustanovení (balení pečiva, zákaz kouření v prodejnách, vodění psa do prodejny aj.), byla zrušena, když začalo platit rámcové nařízení EU o hygieně v celém potravinářském sektoru, a sice nařízení 852/2004/ES. Toto nařízení stanovuje hygienické cíle, ale nerozpracovává podrobně postupy, jak jich dosáhnout. Každý podnik musí mít vypracován vlastní systém kritických bodů, v němž musí být podchycena všechna možná rizika. Prodejce tak plně odpovídá za zavedení potřebných hygienických opatření.
Prostory a zařízení musí zabraňovat průniku škůdců apod., musí být možnost udržovat osobní i provozní hygienu. Vždy musí být k dispozici přívod vody a sanitární zařízení. Zvláštní ustanovení platí pro zacházení s odpady, prodejně nesmí být hromaděny vyřazené věci a odpady, ale musí být průběžně odstraňovány do vyčleněných nádob a skladů.
Musí být zajištěno, aby byla dodržena požadovaná skladovací teplota potraviny. Veškeré nedostatky při prodeji potravin zjištěné při nákupu v prodejně může spotřebitel oznámit příslušnému orgánu dozoru (Státní veterinární správa nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce).
Při podání podnětu se udává přesná adresa prodejny s detailním popisem zjištěných nedostatků oproti níže uvedeným povinnostem prodejcům potravin. (hv)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111