Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

RNA

ribonukleová kyselina. Nukleová kyselina nacházející se v jádru a cytoplasmě, podílející se na syntéze proteinů; také jediná nukleová kyselina (genetický materiál) mnoha rostlinných virů. Tvoří ji nukleotidy, v nichž je cukr ribóza a báze adenin, guanin,

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111