Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Amanitin

Alfa-amanitin (α-amanitin) je jedním z přírodních toxinů  obsažených v muchomůrce zelené (Amanita phalloides). Je to cyklický polypeptid, který obsahuje několik netypických aminokyselin. Alfa-amanitin patří mezi nejsilnější jedy, se kterými se u hub můžeme setkat. Je odolný, neničí se tepelnou úpravou, ani sušením. Poškozuje buňky jater (hepatocyty) a u buněk jiných tkání může poškozovat jádro buňky.
Průběh otravy: toxiny se rychle absorbují z trávícího traktu, první příznaky se však projeví až po poškození většího počtu jaterních buněk, tj. 8 - 48 hodin po konzumaci. V první fázi jde o nespecifické narušení funkcí trávicí soustavy. Na počátku této fáze má postižený celkové potíže (malátnost, nevolnost, závratě, bolest hlavy, mrazení), poté se dostavuje nevolnost, bolesti žaludku, prudké zvracení a silný průjem, což vede k dehydrataci, demineralizaci až oběhovému selhání. Pokud pacient přežije, dojde k vymizení zvracení a průjmů. V druhé fázi nastávají poruchy životně důležitých orgánů, selhání jater, ledvin, nebo obou. Od 4.-5. dne se cítí pacient subjektivně lépe. Objektivně se zjišťuje zvětšení a zvýšená citlivost jater. V lepších případech se nemocný uzdravuje. V těžších případech nastává akutní selhání jater nebo selhání funkce ledvin. Od 3.-4. dne se projevuje toxické poškození ledvin, tzv. faloidní nefróza. Při velmi rychlém průběhu se ani nestačí rozvinout žloutenka a rozvíjí se jaterní koma (apatie, bezvědomí, neklid, třes, křeče, zrychlený tep, pokles tlaku krve, rozšíření zornic). Smrt nastává 4.-7. den při rychlém průběhu otravy, při pomalejším 8.-12. den otravy. Otrava je smrtelná v 50 % případů.
Prevencí proti otravě muchomůrkou zelenou je sbírání a konzumace pouze těch hub, které bezpečně poznáme. Pokud existuje podezření, že k otravě došlo, je důležité okamžitě vyvolat zvracení a nemocného co nejdříve dopravit k lékaři. (old)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111